Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Jauno projektu dzīvokļu vērtēšana, situācijas analīze un risinājumi
Nosaukums angļu valodā New apartment projects valuation, situation analysis and solutions
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Iveta Stāmure
Recenzents Ivo Gulbis
Anotācija Daigas Džigunes bakalaura darba tēma ir “Jauno projektu dzīvokļu vērtēšana, situācijas analīze un risinājumi ”. Mērķis ir iepazīties, izvērtēt un apkopot informāciju par jauno dzīvokļu vērtēšanas tirgu, noteikt to vērtību ietekmējošos kritērijus, piedāvājot iespējamos risinājumus jauno dzīvokļu vērtēšanā. Darba tēma ir aktuāla, jo pieprasījums pēc jauno projektu dzīvokļiem ir audzis, līdz ar to pieaugs arī nepieciešamība pēc jauno projektu dzīvokļu novērtēšanas. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi darbā risināti sekojoši uzdevumi: 1. Veikta teorētisko materiālu un nepieciešamo metožu bakalaura darba izstrādei analīze; 2. Raksturots nekustamā īpašuma tirgus, tā pazīmes un ietekmējošie faktori; 3. Aplūkota jauno projektu būvniecību Latvijā; 4. Veikts jauno projektu dzīvokļa novērtējums; 5. Izdarīti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi. Bakalaura darba pētījuma objekts ir jauno daudzdzīvokļu māju projekti, savukārt pētījuma priekšmets ir jauno projektu dzīvokļu vērtēšana, analīze un to risinājumi. Darbs sastāv no 4 nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek atspoguļots nekustamā īpašuma tirgus, tā pazīmes un attīstība, kā arī neliels ieskats jauno projektu būvniecībā. Otrajā nodaļā tiek veikts novērtējums dzīvoklim jaunajā projekta, aprēķinot tā tirgus vērtību. Trešajā nodaļā tiek veikts detalizēts aprakts par veiktā objekta aprēķiniem, attēlojot to tabulās un parādot izmantotās formulas aprēķiniem. Ceturtā nodaļa paredz darba un dabas aizsardzības raksturojumu. Darbs sastāv no 66 lapaspusēm, 8 tabulām un 18 attēliem.
Atslēgas vārdi Jauno projektu dzīvokļu vērtēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā New apartment projects valuation
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 16.12.2017 23:53:42