Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Jauna interneta veikala izstrāde
Nosaukums angļu valodā Development of New Online Store
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. Deniss Ščeulovs
Recenzents Asoc. profesors, Dr.oec. Konstantins Kozlovskis
Anotācija Bakalaura darba autors: Bogdans Petruks. Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., asoc. profesors Deniss Ščeulovs. Bakalaura darba temats: Jauna interneta veikala izstrāde. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 61 lpp., tajā iekļauti 16 attēli,10 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 29 avoti latviešu, 16 angļu un 16 krievu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: darba gaitā tiek izpētīti elektroniskās komercijas būtība un īpatnības, izcelti tās priekšrocības un trūkumi. Darba rezultātā tika izrēķinātas jauna interneta veikala izveidošanas izmaksas, kā arī prognozēti iespējamie ieņēmumi. Darba noslēgumā tika izstrādāti priekšlikumi interneta veikala tālākai attīstībai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Petruks B.: Jauna interneta veikala izstrāde Bakalaura darbs/ B. Petruks, D. Ščeulovs.- Liepājā: RTU, Liepājas filiāle, bakalaura profesionālā studiju programma D. Ščeulovs 2018. – 61 lpp.
Atslēgas vārdi Interneta veikals, elektroniskā komercija, interneta veikala izstrāde, elektroniskās komercijas vēsture
Atslēgas vārdi angļu valodā Online Store, electronic commerce, development of the Internet store, history of electronic commerce
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 16.12.2017 14:32:01