Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Ilgtspējīgo nekustamā īpašuma attīstīšanu ietekmējošie faktori: Latvijas un Zviedrijas gadījums
Nosaukums angļu valodā Sustainable Real Estate Development Influencing Factors: Case of Latvia and Sweden
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Linda Kauškale
Recenzents Ņikita Kočanovs
Anotācija Nekustamo īpašumu cilvēki izmanto katrā savas darbības daļā, piemēram, izmitinot cilvēkus strādāšanai, dzīvošanai, mācībām, atpūtai, ceļošanai u.c., un ir ļoti liela daļa no mūsu pasaules. Ilgtspējības attīstības prakses aktualitāte un nepieciešamība ir atkarīga no vairākiem faktoriem, kas negatīvi ietekmē vidi, un kas savukārt ietekmē sociālo dzīvi un ekonomiskos faktorus ilgtermiņā. Daudzi veiksmīgi uzņēmumi un attīstītās valstis izmanto ilgtspējīgas attīstības tehnikas nekustamo īpašumu attīstībai. Diemžēl, šī nav galvenā prakse daudzām jaunattīstības valstīm visā pasaulē. Pastāv daži pārbaudījumi ilgtspējīga nekustamā īpašuma izveidošanai: • Ekonomiski iespējams veidot un pirkt. • Nodrošina uzlabojumus un pozitīvi ietekmē sociālo dzīvi. • Nav negatīvas ietekmes uz vidi. Šajā darbā analizēti ilgtspējības un ilgtspējīgas attīstības ekonomiskie, sociālie un ekoloģiskie aspekti Zviedrijā un Latvijā, pēdējās izmaiņas un darbības, kas veiktas, lai uzlabotu šīs problēmas individuālajā, uzņēmuma un valdības līmenī. Tiek apspriesta tehnoloģisko aspektu ietekme ilgtspējīgā attīstībā. Kā tiek novērots, augsti attīstītās valstis ir uzlabojušas tehnoloģisko progresu salīdzinājumā ar valstīm, kuras joprojām attīstās. Tādēļ šī darba hipotēze ir tāda, ka sasniegumu tehnoloģiskie aspekti ļauj sasniegt ilgtspējības mērķus. Pētījuma objekts ir analizēt ietekmējošos faktorus, kuri ietekmē ilgtspējīgu nekustamā īpašuma attīstību. Pētījuma priekšmets ir divas gadījuma valstis – Zviedrija un Latvija – it sevišķi, labākā praktiskā pielietojuma visos organizācijas līmeņos (valdības, uzņēmuma un individuālajā), lai turpmāk varētu pielāgoties ilgtspējīgai nekustamā īpašuma attīstībai. Atbildes bija apkopotas ar interviju un aptauju palīdzību, lai labāk izprastu, kurš novedīs līdz loģiskākam secinājumam, kā arī bija apkopoti priekšlikumi turpmākiem pētījumiem un uzlabojumiem. Tāpat darbā tika noteikti un analizēti Zviedrijas ilgtspējīgās nekustamā īpašuma attīstības praktisko pielietojumu piemēri un izvēlēti piemēri Latvijai ar mērķi pielāgot tālāk praksē. Lai turpinātu pētīt jautājumus un pabeigtu uzdevumus, darbs ir veidots dažādās daļās, kas ir vērstas uz dažādiem pētījuma veidiem par ilgtspējīgu nekustamā īpašuma attīstību. Maģistra darba novitāte ir unikāla pieeja Zviedrijas un Latvijas salīdzināšanai par ilgtspējīgu praksi un ilgtspējīgu nekustamo īpašumu būvniecību, kas nekad agrāk nav mēģināta. Šajā darbā norādītā nozīme tehnoloģiskajos aspektos un abu valstu salīdzināšana par sasniegumiem tehnoloģijā tiek veikta tikai šajā darbā. Maģistra darbs “Ilgtspējīga nekustamā īpašuma attīstības ietekmējošie faktori: Latvijas un Zviedrijas gadījumā” sastāv no četrām daļām: analītiskā, teorētiskā, praktiskā un projekta. Maģistra darba apjoms ir 82 lapas, 22 tabulas un 21 attēls, kā arī izmantoti 105 literāri avoti. Maģistra darba praktiskā nozīme ir tāda, ka tas ir pētījums, kas veicina esošo pētījumu kopumu, sniedzot skaidrāku izpratni par ilgtspējību un ilgtspējīgu attīstību. Šajā darbā abām valstīm, Zviedrijai un Latvijai, tika veikta ilgtspējības ietekmējošo faktoru analīze, lai apliecinātu progresu ilgtspējīgā attīstībā. Ar šajā darbā veikto praktisko pētījumu palīdzību tika sagatavoti ieteikumi uzņēmumiem un valdībai, lai uzlabotu ilgtspējību, ņemot vērā pētījumu rezultātus, kas iegūti no pašreizējās ilgtspējīgas attīstības prakses.
Atslēgas vārdi Ilgtspējīgo nekustamā īpašuma attīstīšanu ietekmējošie faktori: Latvijas un Zviedrijas gadījums
Atslēgas vārdi angļu valodā Sustainable Real Estate Development Influencing Factors: Case of Latvia and Sweden
Valoda eng
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 16.12.2017 13:42:27