Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Ēku un būvju attīstības iespējas koka konstrukciju rūpnieciskās ražošanas kontekstā
Nosaukums angļu valodā The development possibilities of buildings and structures in the context of the industrial production of wooden constructions
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Ineta Geipele
Recenzents Jurijs Grizāns
Anotācija Maģistra darba ietvaros tiek apskatītas ēku un būvju attīstības iespējas koka konstrukciju rūpnieciskās ražošanas kontekstā. Darbs sastāv no trim daļām, pirmajā daļā izvērtēts koka pielietojums Latvijā, apskatot koka tehnoloģijas būvniecībā, koka ēku un būvju ražošanu, resursu pieejamību un izmaksas, kā arī raksturojot tirgu un tā apjomu. Otrajā daļā analizēti koksnes apstrādes veidi un iespējas, apskatot arī koka māju veidus un koka izmantošanas iespējas kā resursam, konstruktīvi un dekoratīvi. Trešajā daļā tiek pētītas koka ēku un būvju attīstības iespējas Latvijā, izvērtējot Latvijas kokrūpniecības priekšrocības un trūkumus, resursu un ģeogrāfiskā novietojuma atbilstība, koksnes kā resursa apgūšanas ilgtspējība, ekonomiskais stāvoklis, kā arī prognozētas tirgus attīstības tendences. Darba gaitā izstrādāta Latvijas koka ēku un būvju ražotāju stratēģisko, taktisko un operatīvo mērķu hierarhija, kas var tikt izmantota par pamatu individuālu uzdevumu izvirzīšanai katra uzņēmuma politikas ietvaros konkurētspējas līmeņa paaugstināšanai kā vietājā, tā eksporta tirdzniecības modeļos. Pētījuma rezultātus autors apkopojis secinājumos un sniedzis priekšlikumus attīstības iespēju risinājumiem. Darbs izklāstīts uz kopumā 93 lappusēm, sagatavošanā izmantoti 40 literatūras avoti, kas apskata meža un būvniecības nozares, koka produkcijas ražošanas un koka konstrukciju reglamentējošos faktorus un teoriju Latvijā. Darba sastāvā ir 7 tabulas, 32 attēli un 1 pielikums.
Atslēgas vārdi okrūpniecība, koka ēkas un būves, ražošana, apstrādes rūpniecība, kokapstrāde, koka konstrukciju attīstības iespējas
Atslēgas vārdi angļu valodā wood industry, wooden buildings and constructions, manufacturing, woodworking, timber construction development opportunities
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 15.12.2017 14:51:41