Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums “Nerezidentu noguldījumi kā būvniecības nozares attīstību sekmējošs faktors”
Nosaukums angļu valodā "Non-resident deposits as a contributing growth factor of construction industry"
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs N.Rudzītis
Recenzents Asoc.prof.V.Skribans
Anotācija Bakalaura darba autore Līna Jērcuma izstrādāja darbu, kura temats ir “Nerezidentu noguldījumi kā būvniecības nozares attīstības sekmējošs faktors”. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt vai nerezidentu noguldījumi var pozitīvi ietekmēt būvniecības nozares attīstību. Darbs sastāv no trim nodaļām. Pirmajā tika izpētīti noguldījuma veidi, kā rezultātā tika secināts, ka ārvalstu valūtas, kurās nerezidenti var veikt depozīta maksājumus, ir pelnošāki un riskantāki noguldījumi. Otrajā nodaļā tika veikta statistisko datu analīze par ārvalstu pilsoņu noguldījumu apjomiem Latvijā un par būvniecības nozares attīstību un tika novērotas likumsakarības starp tām, jo pēc ārvalstu pilsoņu depozītu īpatsvara samazinājuma Latvijas komercbankās tika konstatēts arī būvniecības nozares lejupslīde. Trešajā tika veikta padziļināta izpēte kā nerezidentu noguldījumi var ietekmēt būvniecības nozari un ar SVID analīzes palīdzību tika noskaidrots kādus ieguvumus un zaudējumus tie nest Latvijas attīstībai. Pētījuma rezultātā darba autore secināja, ka nerezidentu noguldījumi ir nozīmīgs faktors Latvijas tautsaimniecībai, jo tas gan veicina starpvalstu attiecību uzlabošanos, gan finanšu pakalpojumu eksportu. Tāpat pēc padziļinātas statistisko datu analīzes un veiktajiem pētījumiem darba autore secināja, ka nerezidentu noguldījumiem ir stimulējošs attīstības faktors būvniecības nozarē, jo ārvalstu pilsoņu depozītu īpatsvara svārstības Latvijas komercbankās tieši ietekmē nekustamo īpašuma tirgu un līdz ar to arī to tālākos celtniecības, apbūves un remontdarbu procesus, kas ir svarīgas būvniecības nozares sastāvdaļas. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām. Kopējais darba apjoms ir 65 lappuses. Tajā ir iekļauti 13 attēli un 19 tabulas. Darbā izmantotas 38 bibliogrāfiskās saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Nerezidenti, noguldījumi, banku darbība, būvniecības nozare
Atslēgas vārdi angļu valodā Non-residents, deposits, banking, construction industry
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 15.12.2017 13:52:39