Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Kopīpašuma pārvaldības problēmas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
Nosaukums angļu valodā Problems of joint ownership management in apartment buildings
Autors Ernests Brigmanis
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Iveta Puķīte
Recenzents Jānis Uzulēns
Anotācija Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanas programmas studenta Ernesta Brigmaņa maģistra darbs „Kopīpašuma pārvaldības problēmas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”. Maģistra darba mērķis ir, izpētot un analizējot problēmas kopīpašumā un atsevišķajā īpašumā esošo dzīvojamo māju pārvaldībā, piedāvāt iespējamos risinājumus un priekšlikumus pārvaldības procesa uzlabošanā. Namu pārvaldīšana ir specifisks pakalpojums, jo daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma kopīga pārvaldīšana ir īpašs īpašuma tiesību īstenošanas veids, kura ietvaros katrs dzīvokļa īpašnieks nav pilnībā patstāvīgs subjekts, bet tiesības var īstenot tikai kopā ar citiem dzīvokļu īpašniekiem. Iegādājoties īpašumā dzīvokli, īpašumā tiek iegūts ne tikai atsevišķs dzīvoklis, bet arī mājas domājamā daļa un patērētājs ir īpašnieks ne vien dzīvoklim, bet arī dzīvojamās mājas kāpņu telpai, pagrabam, jumtam, bēniņiem un citām daļām. Svarīgi saprast, ka kopīpašumā esošām daudzdzīvokļu ēkām pārvaldīšana ir sarežģītāka nekā individuālajā īpašumā esošajām, kur subjektu īpašumā ir konkrēts dzīvoklis. Maģistra darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā apskatīti kopīpašumā esošu daudzdzīvokļu ēkutiesību un lietošanas aprobežojumi. Daļa satur apakšnodaļu par tiesisko regulējumu, kas saistīts ar šāda tipa ēku pārvaldību. Otrajā daļā uzskaitītas problēmas, kas saistītas ar kopīpašumā esošu daudzdzīvokļu ēku pārvaldīšanu, tai skaitā īpašuma risku apzināšanās un laba pārvaldība. Trešajā daļā analizētas problēmas, kas saistītas ar pārvaldību kopīpašumā esošām ēkām, tām piedāvāti risinājumi, tādi, kā apdrošināšana, elektronisko servisu uzlabošana pārvaldībā, kā arī apskatīts šādās mājās dzīvojošu cilvēku viedoklis labā pārvaldībā. Analizēti iegūtie un apkopotie dati par kopīpašumā esošām ēkām 2017. gadā, kā arī apskatīti dzīvokļu īpašnieku viedokļi kopīpašumā esošās daudzdzīvokļu ēkās. Darba noslēgumā sniegti priekšlikumi ēku pārvaldīšanas pasākumu uzlabošanai. Maģistra darba apjoms ir 80 lapaspuses, darbs satur 16 attēlus un 1 tabulu. Nozīmīgākā informācija par kopīpašumā esošu ēku pārvaldību iegūta no zinātniskās literatūras, publikācijām, interneta resursiem, datubāzēm, kā arī dzīvokļu īpašnieku aptaujām.
Atslēgas vārdi kopīpašuma pārvaldība
Atslēgas vārdi angļu valodā joint ownership
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 15.12.2017 12:45:46