Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Iepirkumu procesu pilnveidošanas projekts valsts iestādē"
Nosaukums angļu valodā "Project on Improvement of Procurement Process at State Institution"
Autors Aleksandra Olingoviča
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Kamola Līga
Recenzents Marinska Karina, LR SM Autosatiksmes departamenta Autoceļu nodaļas vecākā referente
Anotācija Darba autors: Aleksandra Olingoviča. Darba tēma: Iepirkumu procesu pilnveidošanas projekts valsts iestādē. Darba zinātniskais vadītājs: Doc. (prakt.), Mg.oec. Līga Kamola. Darba mērķis: izstrādāt Iepirkumu procesu pilnveidošanas projektu valsts iestādē. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām: analītiskās daļas, pētījumu daļas un aprēķinu daļas. Bakalaura darba ietvaros ir veikts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vispārīgs raksturojums, izpēte un analīze iepirkumu procesiem, normatīvo aktu regulējumu izpēte, kas regulē iepirkumu procedūru veikšanu, iepirkumu procedūru pētniecība, finanšu resursu sadalījuma izpēte, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas veikto iepirkumu izpēte no 2011.-2017. gadam, veikts darbinieku motivācijas pētījums, veikta darbinieku intervēšana, lai varētu rast iespēju Iepirkumu procesu pinveidošanai iestādē, kā rezultātā tika izsatrādāts projekts metodisko norādījumu izsatrādei iestādē, izvērtējot nepieciešamos resursus projekta īstenošanai iestādē. Pamatojoties uz iegūtajiem datiem, izdarīti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iepirkumu procesu pilnveidošanai iestādē. Bakalaura darba apjoms, neskaitot pielikumus, ir 61 lpp., tajā skaitā iekļautas 17 tabulas, 13 attēli, izmantotās literatūras un avotu saraksts, secinājumi un priekšlikumi. Bakalaura darbā ir 11 pielikumi.
Atslēgas vārdi Iepirkumu procesu pilnveidošanas projekts valsts iestādē
Atslēgas vārdi angļu valodā Project on Improvement of Procurement Process at State Institution
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 15.12.2017 11:31:17