Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums “Latvijas viesnīcu pakalpojumu virzīšanas stratēģijas starptautiskajā tirgū”
Nosaukums angļu valodā “Latvian hotel service promotion strategy on the international market”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs V.Ozoliņa
Recenzents Asoc.prof. I.Jurgelāne
Anotācija Maģistra darba autore Laura Jaundāldere izstrādāja darbu, kura temats ir „Latvijas viesnīcu pakalpojumu virzīšanas stratēģijas starptautiskajā tirgū”. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt modeli Latvijas viesnīcu pakalpojumu virzīšanas stratēģiju starptautiskajā tirgū izvērtēšanai. Maģistra darbs sastāv no ievada, 3 nodaļām, secinājumiem, priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta, un pielikumiem. Darba pirmajā daļā ir pētīta tūrisma nozare un viesnīcu joma, pētīta viesnīcu attīstība Latvijā un tās ietekme uz valsts ekonomiku, pētīta saistošā likumdošana un standarti. Tāpat darba pirmajā daļā analizēti Latvijas viesnīcu pakalpojumi, pētītas viesnīcu stratēģijas un pakalpojumu virzīšanas metodes starptautiskajā tirgū. Darba otrajā daļā ir analizētas Latvijas viesnīcu pakalpojumu virzīšanas stratēģijas un to ietekmējošie faktori. Analizēta Latvijas viesnīcu konkurētspēja starptautiskajā tirgū un tās ietekme uz pakalpojumu virzīšanu, pētītas un analizētas grūtības, ar kurām Latvijas viesnīcas saskaras starptautiskajā tirgū. Tāpat pētīta kvalitātes un sertifikācijas nozīme, un atšķirības neatkarīgo un starptautisko ķēdes viesnīcu darbībā un pakalpojumu virzīšanā. Trešajā daļā ir izstrādāts modelis Latvijas viesnīcu pakalpojumu virzīšanas starptautiskajā tirgū stratēģiju izvērtēšanai, veikts Latvijas viesnīcu pakalpojumu virzīšanas stratēģiju izvērtējums un rastas iespējamās pilnveides iespējas. Piedāvāti iespējamie risinājumi Latvijas neatkarīgo viesnīcu darbības un pakalpojumu virzīšanas uzlabošanai. Maģistra darbs sastāv no ievada, trīs nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Maģistra darba apjoms ir 93 lpp., kur ir iekļautas 7 tabulas, 19 attēli, 5 pielikumi uz 9 lpp. Darba tapšanā izmantoti 60 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi tūrisms, viesnīcas, pakalpojumu eksports, stratēģijas
Atslēgas vārdi angļu valodā tourism, hotels, service export, strategies
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 15.12.2017 10:57:46