Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Darbaspēka starptautiskās emigrācijas samazināšanas iespējas Latvijā"
Nosaukums angļu valodā “Opportunities for reducing international labour emigration in Latvia”
Autors Elīna Pļavniece
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs V.Skribans
Recenzents Asoc.prof. V.Ozoliņa
Anotācija Bakalaura darba autore Elīna Pļavniece izstrādāja darbu, kura temats ir „Darbaspēka starptautiskās emigrācijas samazināšanas iespējas Latvijā” Darba mērķis ir izpētīt darbaspēka starptautiskās migrācijas politiku Latvijā un Eiropas Savienībā, izpētīt darbaspēka starptautiskās migrācijas iemeslus un sekas Latvijā, un izstrādāt iespējamos risinājumus starptautiskās darbaspēka migrācijas negatīvo seko mazināšanai Bakalaura darbs sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā nodaļā sniedz teorētisku apskatu par migrācijas politiku Latvijā pirms pievienošanās, un izmaiņām tajā pēc pievienošanās Eiropas Savienībai. Otrajā nodaļā tiek analizēta informācija par darbaspēka imigrāciju Lielbritānijā, jo tieši uz šī valsts ir Latvijas emigrantu iecienītākais galamērķis. Kā arī šajā nodaļā autore analizējusi būtiskākos statistikas datus par migrāciju kopumā un darbaspēka emigrāciju no Latvijas uz citām Eiropas Savienības valstīm, aplūkoti būtiskākie emigrācijas iemesli un tās iespējamās sekas ilgtermiņā. Trešajā nodaļā apkopoti Latvijas iedzīvotāju un Lielbritānijā dzīvojošo Latvija iedzīvotāju aptaujas rezultāti, kas parāda Latvijā un ārvalstīs pastāvīgi dzīvojošo latviešu viedokli par to, kādi faktori viņus motivētu atgriezties uz dzīvi Latvijā, vai otrādāk, doties prom no Latvijas. Šajā nodaļā tiek apkopoti galvenie emigrācijas iemesli un to mazināšanas iespēju noteikšana. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 66 lappuses, tajā iekļauts 21 attēls, 3 tabulas un 1 pielikums uz trīs lappusēm. Darbā izmantota 31 bibliogrāfiskā saraksta vienība.
Atslēgas vārdi emigrācija, darbaspēka emigrācija
Atslēgas vārdi angļu valodā emmigration, emmigration of labour force
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 15.12.2017 08:49:43