Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums “Loģistikas uzņēmumu darbības pilnveidošanas iespējas Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Improvement opportunities for logistics companies in Latvia”
Autors Reinis Bileskalns
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs V.Skribans
Recenzents Doc. P.Patļins
Anotācija Bakalaura darba autors Reinis Bileskalns izstrādāja darbu, kura temats ir “Loģistikas uzņēmumu darbības pilnveidošanas iespējas Latvijā”. Bakalaura darba mērķis ir, balstoties uz pētījumā iegūtajiem datiem, izstrādāt priekšlikumus Latvijas loģistikas uzņēmumu darbības pilnveidošanai. Pirmajā daļā autors apskata un analizē transporta un uzglabāšanas nozares attīstību Latvijā. Tika veikta nozares vides analīze, apskatot nozares vietu Latvijas ekonomikā, darbības apjomus un vadošos uzņēmumus. Tāpat tiek noteiktas nozares attīstības tendences, apskatot uzņēmumu darbības apjomus, izmaiņas un specifiku. Otrajā daļā autors ir veicis loģistikas uzņēmumu darbības analīzi, apskatot gan loģistikas centru, gan autotransporta uzņēmumu darbību, nosakot procesu kavējošos un veicinošos faktorus. Tiek analizēti preču piegādes un izsniegšanas procesi un to nepilnības. Trešajā daļā autors sniedz priekšlikumus darba otrajā daļā konstatētajām nepilnībām, balstoties uz transporta un uzglabāšanas uzņēmumos gūtajiem datiem. Tiek izteikti priekšlikumi efektīvākai preču piegādei un izsniegšanai, kā arī degvielas izmaksu samazināšanai. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 65 lappuses. Tajā ir iekļauti 15 attēli, 12 tabulas un 1 pielikums uz 3 lpp. Darbā izmantotas 32 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Transports, preču piegāde, loģistikas centrs, piegādes izmaksu samazināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Transport, delivery, logistics center, delivery cost reduction
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 14.12.2017 18:20:45