Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums “Loģistikas procesu pilnveidošana paaugstinātas drošības apstākļos”
Nosaukums angļu valodā “Improvement of logistics processes in high security conditions”
Autors Kate Dūdele
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs P.Patļins
Recenzents SIA „Wellman Logistics” valdes loceklis D.Bērtulis
Anotācija Maģistra darba autore Kate Dūdele izstrādāja darbu, kura temats ir „Loģistikas procesu pilnveidošana paaugstinātas drošības apstākļos” Maģistra darba mērķis ir Loģistikas procesu pilnveidošanas plāna izstrāde skaidras naudas piegādes ķēdē. Maģistra darba veikšanai ir izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1. Izpētīt piegādes ķēžu drošības teorētiskos modeļus un tajos pastāvošos drošības riskus; 2. Analizēt skaidras naudas pārvadājumus, uzglabāšanu un iepakošanu regulējošo normatīvo aktu bāzi. 3. Noskaidrot aktuālākos un būtiskākos izaicinājumus un riskus skaidras naudas pārvadājumos Latvijā un ārvalstīs. 4. Izstrādāt loģistikas procesu pilnveidošanas plānu skaidras naudas piegādes ķēdē. Maģistra darbā autore aplūkoja problēmas un aktualitātes skaidras naudas piegādes ķēdē. Pētījuma rezultātā tika izstrādāti ekonomiski pamatoti ieteikumi skaidras naudas piegādes ķēdes optimizēšanai un ar to saistīto risku mazināšanai. Izstrādātie skaidras naudas piegādes ķēdes uzlabojumi ietver tādus būtiskus procesus kā naudas ražošanu, transportēšanu, izsniegšanu komercbankām un klientiem kā arī ar piegādes ķēdi saistītās informācijas drošu apriti. Maģistra darbs sastāv no četrām daļām. Maģistra darba pirmajā daļā ir aplūkoti loģistikas un piegādes ķēžu veidošanās teorētiskie aspekti kā arī to drošības nodrošināšanas būtiskākie modeļi. Maģistra darba otrajā daļā ir analizētas likumdošanas normatīvo aktu prasības skaidras naudas piegādes ķēdes dažādos posmos. Maģistra darba trešajā daļā ir izveidota skaidras naudas piegādes ķēdes shēma un analizēti to ietekmējošie riska faktori. Daļas nobeigumā tika veikta risku analīze, lai noteiktu potenciāli nozīmīgākos riskus. Maģistra darba ceturtajā daļā ir izstrādāts skaidras naudas piegādes ķēdes procesu uzlabošanas un pilnveidošanas plāns, kas balstīts uz risku analīzē noteikto būtiskāko risku minimizēšanu un loģistikas procesu pilnveidošanas iespējām skaidras naudas piegādes ķēdē. Maģistra darbs sastāv no 4 nodaļām, tā apjoms ir 95 lappuses. Tajā ir iekļauti 23 attēli, 9 tabulas un 1 pielikums uz 2 lpp. Darbā izmantota 61 bibliogrāfiskā saraksta vienība.
Atslēgas vārdi Skaidras naudas piegādes ķēde, piegādes ķēžu drošība
Atslēgas vārdi angļu valodā Cash supply chain, supply chain security
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 14.12.2017 11:41:36