Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Daudzpusējas lietošanas datu analīzes rīku apskats un salīdzinājums apkalpojošajā sfērā
Nosaukums angļu valodā Service Data Analysing Tool Review and Comparison for Multilateral Use
Autors Kristaps Vilks
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs A.Finke
Recenzents J.Bicāns, SIA” Zalaris HR Services Latvia” SAP CRM Senior developer
Anotācija Bakalaura darba mērķis bija izstrādāt rīku apskatu apkalpojošajā sfērā Liepājas komunālajai pārvaldei, kas palīdzētu veikt uzkrāto datu analīzi un pieņemt finansiāli izdevīgākos lēmumus, attiecībā uz plānotajiem darbiem. Darbs sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā nodaļā tika apskatītas biznesa rīku metodes. Otrajā nodaļā tika veikts biznesa rīku tehniskais apskats. Bet trešajā nodaļā tika veikta risinājuma izstrāde apkalpojošajā sfērā Liepājas komunālajai pārvaldei. Noslēgumā tika izklāstīti darba rezultāti un secinājumi. Informācijas iegūšanai pārsvarā tika izmantotas dažādas tīmekļa vietnes, kā arī grāmatas, kuras apskata pētāmos rīkus. Iegūtie rezultāti ļāva secināt, ka ņemot vērā mūsdienās pieejamo, plašo rīku piedāvājumu un to salīdzinoši lielās izmaksas, pirms to ieviešanas, uzņēmumiem vai valsts institūcijām, nepieciešams saprast, kas ir tas, ko organizācija no rīka sagaida. Tāpēc būtu nepieciešams, balstoties uz apzinātajām prasībām, veikt rūpīgu rīku atlasi, izvēloties atbilstošāko no tiem. Darba apjoms - 46. lpp. Tika izmantoti 28 avoti. Pievienotas 8 tabulas, 17 attēli.
Atslēgas vārdi Biznesa inteliģences rīki, datu analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Business intelligence tools, data analysis
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 19.09.2017 14:49:15