Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums XML dokumentu parsēšanas izpēte Java valodā
Nosaukums angļu valodā Research on XML Documents Parsing in Java Language
Autors Daniels Žarovs
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs P.Rusakovs
Recenzents Mg.sc.ing., LDI pētnieks V.Nazaruks
Anotācija Šajā bakalaura darbā ir izpētītas Java valodas iespējas XML dokumentu parsēšanā. Ir noteiktas katra aplūkotā parsētāja raksturīgas īpašības, norādīts uz šo parsētāju priekšrocībām un trūkumiem, kā arī apskatītas situācijas, kur katrs no parsētājiem būs noderīgs. Tiek apskatīti labi noformētā (“well-formed”) XML dokumenta principi un sniegts priekšstats par XML valodas sintaksi. Praktiskajā daļā tiek analizēti un pielietoti visbiežāk lietotie parsētāji Java valodā: Dom Parser, SAX Parser, StAX Parser, XPath Parser, Xerces Java Parser. Darba gaitā ir apskatītas katra Java parsētāja iespējama izmantošana un pielietošana. Pēc praktiskās daļas īstenošanas tiek ieteikta katra parsētāja piemērota izmantošana, gan arī norādīts uz katra parsētāja nozīmi. Rezultātā tiek izvirzīts labākais parsētājs Java valodā. Darba apjoms: 38 lappuses, 8 attēli, 1 tabula un 6 pielikumi. Darbā izmantoti 41 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi parsētāji Java XML
Atslēgas vārdi angļu valodā pasrers Java XML
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 07.09.2017 12:00:08