Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Animācijas līdzekļi mācību vielas izstrādē
Nosaukums angļu valodā Animation Tools in Tutorials Development
Autors Kamila Upleja
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs N. Prokofjeva
Recenzents Aleksejs Grocevs, M.sc.ing., SIA “Bilderings Pay”, tehniskais direktors
Anotācija Bakalaura darbs ir veltīts animācijas līdzekļu izmantošanai mācību vielas izstrādē. Īpaša uzmanība tiek veltīta programmu raksturošanai gan parastam lietotājam, gan arī izglītības iestāžu skolotājiem, ar kuru palīdzību iespējams veidot animāciju. Darba ietvaros uzmanība tiek akcentēta uz animācijas veidu dažādību un to pielietojumu mācību vielas izstrādē, kā arī animācijas izstrādes risinājumiem. Darbs sastāv no četrām nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek sniegta vispārēja informācija par animācijas līdzekļu izmantošanu mācību vielas izstrādē. Otrajā daļā tiek apskatīti animācijas veidi un dots to raksturojums. Darba trešajā daļā tiek izskatīti animācijas izstrādes iespējamie risinājumi, savukāt pēdējā daļā parādīti prototipa izstrādes posmi, kas iekļauj prasību definēšanu, projektējuma izstrādi, pašas animācijas raksturojumu un lietotāja ceļvedi. Tostarp darbā tiek rakturots izstrādātais prototips un tā pielietošanas iespējas, kuru turpmāk varētu izmantot mācību procesā, lai izskaidrotu to vai citu darba procesu. Darba apjoms ir 45 lappuses, 10 attēlu, 4 tabulu, izmantoto literatūras avotu skaits ir 47.
Atslēgas vārdi animācija, datoranimācija, 3D animācija
Atslēgas vārdi angļu valodā animation, computer animation, 3d animation
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 04.09.2017 20:51:30