Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Lauksaimniecības ēka ar metāla karkasu"
Nosaukums angļu valodā "Agricultural building with steel framework"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Dmitrijs Serdjuks
Recenzents Jānis Lāčaunieks
Anotācija Bakalaura darbs “Konstruktīvā risinājuma izvēles pamatojums metāla karkasa ēkās” sniedz ieskatu racionālas un ekonomiskas metāla konstrukcijas izvēles pamatojumā no materiāla patēriņa, montāžas un ražošanas laika viedokļa. Darba mērķis ir izpētīt, kā konstruktīvā risinājuma izvēle ietekmē kopējās būvprojekta izmaksas metāla karkasa ēkām ar laidumu 30 m, konstatējot būtiskākās un redzamākās nepiemērotu risinājumu izvēles problēmas projektēšanā, piedāvājot risinājumus, kā izvairīties no liekām izmaksām. Pētījuma rezultātā autors konstatē, ka ne visi sākotnēji pieņemtie apgalvojumi, kas ir balstīti uz teoriju, pētījuma rezultātā apstiprinājās, no kā var secināt, ka racionālas konstrukcijas projektēšanā ir jāapskata vairāki risinājumi no dažādiem aspektiem, lai varētu izvēlēties piemērotāko risinājumu konkrētajā situācijā. Darba apjoms pētnieciskajā daļā: 60 lappuses, 10 tabulas, 38 attēli, 17 literatūras avoti. Inženierprojekts ir izstrādāts objektam „Graudu pirmsapstrādes punkts”, kas ir lauksaimniecības ēka ar metāla karkasu. Inženierprojekta sastāvā ir aprakstīti arhitektūras risinājumi, ir sniegts nesošo konstrukciju aprēķins un izvēles pamatojums. Objektam ir būvdarbu organizācijas apraksts. Darbā tiek aprēķinātas trīs nesošās konstrukcijas – tērauda šķērsrāmis, tērauda sija un pamatne, kā arī rāmja bāzes, savienojuma mezgli. Ekonomiskais salīdzinājums tika veikts pētnieciskajā daļā. Darbs izstrādāts latviešu valodā. Inženierprojekta apjoms ir 81 lapas, darba sastāvā ir 41 attēli, 17 tabulas. Inženierprojekta grafiskā daļa ir uz 10 atsevišķm A1 formāta lapām. Darba izstrādē izmantoti 25 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Konstruktīvā risinājuma izvēles pamatojums metāla karkasa ēkās
Atslēgas vārdi angļu valodā Motivation of structural solution choice for building with steel frame
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 19.06.2017 22:20:14