Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Kokmateriālu apstrādes ceha jaunbūve"
Nosaukums angļu valodā "Construction of a new workshop for timber materials"
Autors Mārtiņš Suta
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Leonīds Pakrastiņš
Recenzents Genādijs Šahmenko
Anotācija Diplomprojektu izstrādājis Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes students Mārtiņš Suta. Diplomprojekts sastāv no divām daļām: 1) Pētnieciskās daļas – Šķiedrbetona ar dažādām piedevām salturības pārbaudes; 2) Inženierprojekta daļas – Kokmateriālu apstrādes ceha jaunbūve. Pētnieciskās daļas ietvaros ir izpētīti literatūras avoti par betona salturību un to ietekmējošiem faktoriem, kā arī veikta piecu dažādu betona aizsardzības veidu pret sasalšanas – atkušanas ciklu destruktīvo ietekmi laboratoriska pārbaude. Apkopoti rezultāti un izdarīti secinājumi par paveikto. Rezultāti rāda, ka ne visi pieejamie salturības paaugstināšanas līdzekļi ir efektīvi. Tā piemēram, virsmas pārklāšana ar koloidālu silīciju nesniedz gaidītos rezultātus. Savukārt Ū/C attiecības samazināšana betona sastāvam uzlabo salturību līdzvērtīgi iesaistītajam gaisam. Sintētisko šķiedru izmantošana eksperimentā neparādīja gaidītos uzlabojumus, kā to parāda citu autoru veiktās pārbaudes. Inženierprojekta ietvaros izstrādāts būvprojekts kokmateriālu apstrādes ceha jaunbūvei. Projektā izstrādāti ēkas arhitektūras un konstruktīvie elementi, veikti nepieciešamie aprēķini konstrukciju dimensionēšanai. Dimensionēšanas aprēķini veikti dzelzsbetona kolonnai, pamatiem un pamatnei, dzelzsbetona un šķiedrbetona pārsegumam, vadoties pēc pieejamajiem standartiem attiecīgajai konstrukcijai, kā arī veikts tērauda pārseguma siju savienojuma mezgla aprēķins. Izstrādāts arī darbu veikšanas projekts ar kalendāro plānu saskaņā ar modernākajām celtniecības tehnoloģijām, kā arī sastādīts darbaspēka un būvmašīnu būvlaukumā kustības grafiks. Apkopots celtniecības darbu apjoms un sagatavota vispārīgo celtniecības darbu tāme, kā arī detalizēta lokālā tāme šķiedrbetona pārseguma izveidei. Pētnieciskā daļa sastāv no septiņdesmit trim lapām, anotācijas trīs valodās, ievada, četrām nodaļām, trīsdesmit septiņiem attēliem, septiņām tabulām. Inženierprojekta daļa sastāv no deviņdesmit astoņām lapām, četrām nodaļām, piecpadsmit attēliem, deviņpadsmit tabulām.
Atslēgas vārdi Šķiedrbetons
Atslēgas vārdi angļu valodā SFRC
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 19.06.2017 14:47:35