Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Saliekamā dzelzsbetona daudzstāvu dzīvojamā ēka Ludzā"
Nosaukums angļu valodā "Residential multi-storey concrete structure building in Ludza"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Leonīds Pakrastiņš
Recenzents JānisŠiliņš
Anotācija Diplomdarbs sadalīts pētnieciskajā un inženierprojekta daļā. Pētnieciskās daļas mērķis bija izstrādāt risinājumu saliekamā dzelzsbetona karkasa sistēmas minimālām saišu prasībām atkarībā no konstrukcijas dimensijām un izmantošanas kategorijas, iepazīties ar saliekamā dzelzsbetona konstrukciju progresīvā sabrukuma parādību un novēršanas iespējām. Mērķa sasniegšanai tika izpētīti progresīvā sabrukuma skaidrojošie normatīvi un iespējamie konstruktīvie risinājumi pret tā iestāšanos. Tika izveidots arī vienkāršots konstrukcijas saišu aprēķins. Inženierprojekta ietvaros tika izstrādāts ēkas projekts, kurā sistematizētas, nostiprinātas un paplašinātas teorētiskās un praktiskās zināšanas izvēlētajā specialitātē un šīs zināšanas pielietotas konkrēto zinātnisko, tehnisko, ekonomisko un ražošanas uzdevumu risināšanā. Paskaidrojošā inženierprojekta daļā aprakstītas galvenās ēkas konstrukcijas un tās plānojums, veikta galveno nesošo elementu dimensionēšana un izskaidrota konkrētās ēkas būvniecības tehnoloģija. Grafiskajā inženierprojekta daļā izstrādāts ēkas ģenplāns, arhitektūras plānojums, ēkas fasādes un griezumi, montāžas rasējumi, nesošo konstrukciju darba rasējumi, kā arī būvniecības ģenplāns un kalendārais būvdarbu veikšanas grafiks. Diplomdarba apjoms ir 238 lappuses, 54 tabulas, 99 attēli un diagrammas, 10 A1 formāta rasējumu lapas. Darba pētnieciskās daļas izstrādē tika izmantoti 21 zinātniski-tehniskās literatūras avoti, tai skaitā interneta resursi. Darba inženierprojekta izstrādē tika izmantoti 47 literatūras avoti, tai skaitā būvnormatīvi un metodiskie norādījumi.
Atslēgas vārdi Saliekamā dzelzsbetona konstrukciju pasargāšana no progresīvā sabrukuma
Atslēgas vārdi angļu valodā Prevention of progressive collapse for precast concrete structures
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 18.06.2017 18:39:52