Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Monolīta dzelzsbetona augstceltne ar pēc-saspriegtiem pārsegumiem"
Nosaukums angļu valodā "Monolith reinforced concrete high - rise with post - tensioned floors"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Matīss Apsītis
Recenzents Jānis Šliseris
Anotācija Pētnieciskās daļas tēma ir „sprieguma zudumi trosēs pēc-saspriegtās dzelzsbetona konstrukcijās”. Pētnieciskās daļas ietvaros padziļināti studēta tehniskā literatūra lai apkopotu praksē biežāk izmantotās precīzās un vienkāršotās spriegumu zudumu aprēķina metodikas trosēm pēc-saspriegtās dzelzsbetona konstrukcijās. Tehniskās literatūras izpēte liecina par to, ka plaši praksē tiek izmantotas tieši vienkāršotās spriegumu zudumu aprēķina metodikas, kas praksē sevi pierādījušas kā pietiekami precīzas būvkonstrukciju projektēšanai. Vienkāršoto metodiku lietojums galvenokārt pamatots ar lielo daudzumu precīzi nezināmo datu projektēšanā, kā rezultātā īpaši precīzu spriegumu zudumu aprēķinu metodiku pielietojums negarantē pareizāku spriegumu zudumu aplēsi. Inženierprojekta daļā veikta galveno būvkonstrukciju projektēšana monolīta dzelzsbetona augstceltnei ar pēc-saspriegtiem bezsiju pārsegumiem, veicot tehniski-ekonomisko salīdzinājumu ar analogu nesaspriegto pārsegumu. Projektā aprakstīti arhitektūras risinājumi, inženiertehniskā nodrošinājuma risinājumi, kā arī būvdarbu tehnoloģija. Diplomprojekta kopējais apjoms ir 296 lappuses, no kurām pētnieciskā daļa sastāda 72 lappuses, bet inženierprojekts 224 lappuses. Diplomdarbā iekļauti 71 attēli, 25 tabulas un 95 tehniskās literatūras avots. Inženierprojekta grafiskās daļas apjoms ir 7 A1 formāta un 3 A2 formāta rasējumu lapas.
Atslēgas vārdi Pēc-saspriegts; Augstceltne; Dzelzsbetons; Saspriegts;
Atslēgas vārdi angļu valodā High-rise; Post-tensioned; Reinforced Concrete; Prestressed
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 16.06.2017 21:55:38