Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Tērauda siju ar perforētu sieniņu darbības analīze"
Nosaukums angļu valodā "Performance analysis of steel cellular I-beams"
Autors Iļja Gurevičs
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Raimonds Ozoliņš
Recenzents Albīns Skudra
Anotācija Maģistra darba (ar inženierprojektu) tēma ir “Tērauda siju ar perforētu sieniņu darbības analīze” (Trīsstāvu garāža ar nesošām tērauda konstrukcijām). Maģistra darba mērķis: veikt dubult-t tērauda siju ar perforēto sieniņu nestspējas analīzi. Lai sasniegtu mērķi, tika izpildīti sekojošie darba uzdevumi: paveikts perforēto siju vispārīgais apraksts; apskatītā siju mehāniska darbība un analītiskās aprēķina metodes, kas ir savietojamas ar EN standartiem; balstoties uz analītiskām aprēķina metodēm, izdarīta perforēto siju nestspējas analīze atkarībā no dažādiem ģeometriskiem parametriem (profila šķērsgriezums, caurumu ģeometrija); veikts sijas aprēķins GEM datorprogrammā, iegūtie rezultāti salīdzināti ar analītisko metožu rezultātiem. Secinājuma daļā tika sniegtas rekomendācijas attiecībā uz perforēto siju optimālo ģeometrisko parametru izvēli no nestspējas viedokļa, kā arī sniegtas rekomendācijas attiecībā uz aprēķina metodikas izvēli. Priekš inženierprojekta izstrādei tika izvēlēta trīs stāvu garāžas ēka ar nesošām tērauda konstrukcijām. Šī tipa ēkas izvēles iemesls ir iespēja pielietot maģistra daļā izpētītas liellaiduma tērauda perforētas sijas. Ēkas atrašanas vieta ir pie lidostas “Rīga” P133 ceļa un Muzeja ielas krustojumā. Jaunas daudzstāvu stāvvietas nepieciešamība pie lidostas saistīta ar plānoto lidostas paplašināšanu un apmeklētāju skaita palielināšanos. Inženierprojekta ietvaros tika izstrādāti ēkas arhitektūras un inženiertehniskie risinājumi, veikts nesošo konstrukciju tehniski-ekonomisko variantu salīdzinājums, aprēķināti galvenie nesošie konstruktīvie elementi, kā arī tika izstrādāts būvdarbu veikšanas projekts un veikti galvenie ekonomiskie aprēķini. Maģistra darba apjoms (ar inženierprojektu) ir 208 lappuses. Tajā ietilpst 88 attēli, 33 tabulas, 10 rasējumi. Priekš darba izstrādei tika izmantoti 33 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Tērauda perforēta sija, caurumi sieniņā, darbības analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Steel cellular beam, perforated web openings, performance analysis
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 16.06.2017 12:17:41