Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve"
Nosaukums angļu valodā "Construction project of multi-storey apartment building"
Autors Oskars Elste
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Leonīds Pakrastiņš
Recenzents Matīss Apsītis
Anotācija Diplomprojekts izstrādāts divās daļās – bakalaura darbs un inženierprojekts. Bakalaura darba nosaukums – „Stiegrbetona sienu projektēšana ar spiesti-stieptu elementu modeļiem”. Tiek apskatīta projektēšanas ar spiesti-stieptu elementu modeļiem teorētiskā bāze, piemērošanas iespējas – B un D apgabali, spiesti-stieptu elementu modeļa izveidošanas metodes, modeļu optimizācija, spiesti-stieptu elementu modeļu sastāvdaļas un to projektēšana – atgāžņi, saites un mezglu zonas, lietojamības robežstāvokļa piemērošanas iespējas, projektēšanas procedūra un stiegrbetona sienu vispārīgs apskats. No inženierprojektā apskatītās monolītā stiegrbetona ēkas viens sienas D-apgabals tiek projektēts ar spiesti-stieptu elementu modeli un GEM aprēķinu, iegūtie rezultāti tiek salīdzināti, tiek izvērtēts kurš aprēķina modelis labāk atbilst patiesajam konstrukcijas darbam un izvērtēti ierobežojumi spiesti-stieptu elementu modeļa izmantošanai. Inženierprojekta nosaukums – „Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve”. Tiek apskatīti ģenerālplāna un arhitektoniskie risinājumi, siltumtehniskās prasībās, ugunsdrošības prasības, būvakustikas prasības, ārējie un iekšējie inženiertīkli, projektā izmantotās nesošās konstrukcijas, kontrolaprēķini 1. stāva pārsegumam, vienai 1. stāva kolonnai, pamatam un pamatnei, būvdarbu veikšanas organizācija un tehnoloģija, objekta ekonomiskie rādītāji, drošības tehnika, darba aizsardzība, ugunsdrošības pasākumi un vides aizsardzība.
Atslēgas vārdi stiegrbetons, sienas, spiesti-stieptu elementu modeļi, GEM, būvkonstrukciju projektēšana, eirokodeksi
Atslēgas vārdi angļu valodā structural concrete, walls, strut-and-tie models, FEA, structural engineering, eurocodes
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2017 09:53:51