Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums Presformu ražošanas uzņēmuma attīstīšana Vellore apgabalā.
Nosaukums angļu valodā Development of die manufacturing company in Vellore.
Struktūrvienība 02A00 Ārzemju studentu departaments
Darba vadītājs Aigars Laizāns
Recenzents Uldis Cimdiņš
Anotācija Šis darbs pēta galveno mainīgo faktoru ietekmi uz Indijas Republikas ādas izstrādājumu eksporta rādītājiem. Kā pētījuma objekti tika ņemti eksportētāji no Velūras provinces, jo tie veido gandrīz 90% no visa dzīvnieku ādu eksporta Indijas Republikā. Indijā ādas izstrādājumu ražošanas un eksportēšanas uzņēmumi galvenokārt atrodas Velūras un Čenajas apgabalos. No visiem šo reģionu eksportētājiem tika apzināti izraudzīti 70 ādas eksportētāji kā reprezentatīva izlase. Veiktie regresijas analīzes un hī-kvadrāta testa rezultāti atklāj, ka eksportētāju darba pieredze un izglītības līmenis, izejvielu iepirkumu apjoms un ISO 9000 sertifikāta esamība bija nozīmīgākie mainīgie, kuri noteica Indijas ādas izstrādājumu eksporta apjomu uz Eiropas Savienības tirgu, bet mārketinga izmaksu apjoms un enerģijas krīze uz eksportu neatstāja lielu iespaidu. Diplomdarba galvenais mērķis ir saprast un analizēt refinansēšanas iespējas krāsaino ādu ražošanas uzņēmumā Velūrā, Tamilnādas štatā, un izzināt eksportētāju uztveri attiecībā uz eksporta iekārtu refinansēšanu. Šim nolūkam tika apkopoti dati par 70 uzņēmumu izlasi, izmantojot sākotnējo datu vākšanu, un viens no uzņēmumiem tika analizēts padziļināti, lai izvērtētu organizācijas veiktspēju. Sākotnējiem datiem tika izmantota procentu analīze, hī-kvadrāta tests un faktoru analīze kā iekārtu vērtību noteikšanas rīki. Proporciju analīze un tendenču regresija tika izmantotas sekundārajiem datiem. Tiek secināts – ja krāsoto ādu izstrādājumu eksportētāji Velūrā piesakas refinansēšanai, viņi rada lielāku nozīmi refinansēšanas uzņēmumiem, kā arī viņi vairāk koncentrējas uz darbaspēka izmaksu samazināšanu, eksportējot produktus uz Eiropas Savienību. Analizējot refinansējuma atbilstības kritērijus, balstoties uz pētāmajiem uzņēmuma darbības rezultātiem, tiek noteikts, ka uzņēmums ir tiesīgs saņemt Rs 48.35 kā refinansējumu savam produktam. Eksportētāja pieredze, iepirkumu cenas un enerģijas krīze bija svarīgākie mainīgie, savukārt eksportētāja izglītība, mārketinga izmaksas un ISO sertifikāts neuzrādīja nozīmīgu ietekmi. Atslēgas vārdi: Refinansēšana, eksportētāji, ādas izstrādājumu eksports, mārketings.
Atslēgas vārdi Refinansēšana, eksportētāji, ādas izstrādājumu eksports, mārketings.
Atslēgas vārdi angļu valodā Refinance, Exporters and leather exports and marketing.
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2017 15:57:18