Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltumenerģētika un siltumtehnika
Nosaukums Medicīnas ēku kompleksa energoresursu efektīva izmantošana
Nosaukums angļu valodā Efficient Use of Energy Resources in Medical Buildings Complex
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs S.Jaundālders
Recenzents D.Rusovs
Anotācija ANOTĀCIJA Maģistra darba tēma ir “Medicīnas ēku kompleksa energoresursu efektīva izmantošana” un šī darba autors ir Rīgas Tehniskās Universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes, studiju programmas “Siltumenerģētika un Siltumtehnika” students Kārlis Šāvējs. Maģistra darba mērķis ir izanalizēt Rīgas Dzemdību nama medicīnas ēku kompleksa un tā atsevišķu daļu siltuma bilanci, kas ietver siltumtehniskos procesus, mikroklimata inženiersistēmas un videsziņu, tādējādi sniedzot vērtējumu par inženiersistēmu optimizāciju un efektīvu siltumtehnisko sistēmu lietošanu. Darba teorētiskajā daļā sniegts teorētisks ieskats siltumtehniskajos procesos, kas saistīti ar inženiersistēmām un to ietekmi uz ēkas siltuma bilances veidošanos. Aplūkots ēkas inženiersistēmu ietekmes izvērtējums uz cilvēku, apskatīta telpu mikroklimata problēmātika, izpētīta ēkas energoefektivitāte un to ietekmējošie faktori, kā arī doti priekšlikumi uzlabojumiem. Darba analītiskajā daļā tiek analizēta Rīgas Dzemdību nama katlu māja, aprēķināti un modelēti siltumtehniskie grafiki, kā arī apskatīti siltumtīkli. Pēc enerģijas avota analīzes, ņemot vērā ēkas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu teorētiskos principus un tendenču analīzi, tiek sniegti priekšlikumi par enerģijas avota uzlabošanu. Analīzes gaitā tika noskaidrots, ka esošās katlu mājas gāzes katli jāmaina pret jauniem, mūsdienu prasībām, tendencēm un energoefektivitātes principiem atbilstošiem katliem. Darbs sastāv no 61 lapām, tajās iekļauti 24 attēli, 12 tabulas, 9 pielikumi, 52 literatūras avoti. Darbs izstrādāts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Energoefektivitāte, siltuma bilance
Atslēgas vārdi angļu valodā energy efficiency, heat balance
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2017 15:12:02