Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Materiālzinātnes
Nosaukums Dabas šķiedru saturošu etilēna-oktēna kopolimēra kompozītu iegūšana, struktūra un īpašības.
Nosaukums angļu valodā Fabrication, structure and properties of natural fiber containing ethylene-octene copolymer composites.
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr. sc. ing. R. Merijs-Meri, Mg.sc. R.Saldābola
Recenzents Dr.chem., I. Reinholds
Anotācija DABAS ŠĶIEDRU SATUROŠU ETILĒNA-OKTĒNA KOPOLIMĒRA KOMPOZĪTU IEGŪŠANA, STRUKTŪRA UN ĪPAŠĪBAS. Bakalaura darbs satur ievadu, literatūras apskatu, metodisko daļu, eksperimentālo daļu, secinājumus un izmantotās literatūras sarakstu. Literatūras apskatā apkopota informācija par kaņepju šķiedru audzēšanu, iegūšanu un apstrādi, polimēru matricām, to kompozītu izveidi, kā arī to mehāniskajām, termiskajām īpašībām. Eksperimentālās daļas ietvaros pētītas kompozītmateriālu īpašību izmaiņas atkarībā no kaņepju šķiedras satura un izmantotās tvaika sprādziena metodes. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, tas satur 63 lapas puses, 7 tabulas, 39 attēlus un 4 formulas. Darbā kopumā izmantots 91 literatūras avots.
Atslēgas vārdi Tvaika sprādziens, kaņepju šķiedras, polimēru kompozīti, mehāniskās īpašības
Atslēgas vārdi angļu valodā Steam Explosion, hemp fibers, polymer composites, mechanical properties
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2017 12:40:29