Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums "Inovatīvu tehnoloģiju ieviešana Latvijas ceļu uzturēšanā ziemas periodā"; inženierprojekts "Jelgavas ielas rekonstrukcija Jaunjelgavā"
Nosaukums angļu valodā "Introduction of Innovative Technologies for Road Maintenance during Winter Period"; Engineering Design Project "Reconstruction of Jelgavas Street in Jaunjelgava"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs M.Zemītis
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba „Inovatīvu tehnoloģiju ieviešana Latvijas ceļu uzturēšanā ziemas periodā” mērķis ir apzināt inovatīvas tehnoloģijas, kuras varētu ieviest Latvijā. Bakalaura darbā visupirms ir apzinātas Latvijā izmantotās tehnoloģijas un tehnoloģiskie procesi ceļu uzturēšanā ziemas periodā. Pēcāk autors apskata citās valstīs izmantotās metodes, tehnoloģijas, ceļu un ielu ziemas uzturēšanā kā arī šo valstu atbilstošos klimatiskos apstākļus. Darbā tiek galvenokārt izvērtētas tādas citu valstu metodes, kas netiek izmantotas Latvijā, tādējādi izvērtējot šo tehnoloģiju nepieciešamību un iespējas ieviest Latvijā, izvērtējot to pozitīvos un negatīvos aspektus. Latvijas apstākļos ir būtiski ieviest inovatīvas tehnoloģijas ceļu uzturēšanā, īpaši ziemas periodā, lai uzlabotu veikto uzturēšanas darbu un informacijas sistēmu kvalitāti, tādējādi samazinot ceļu uzturēšanas izmaksas, kā arī nodarot iespējami mazāku kaitējumu kaitējumu videi. Bakalaura darba inženierprojekta objekts bija Jelgavas iela Jaunjelgavas novadā, kas ir valsts reģionālā autoceļa P87 posms apdzīvotās vietas teritorijā. Tās pārbūvējamāis ielas posma garums ir 1.55 km un ielas projektētais normālprofils ir NP10.5 – 3.50m plata braukšanas josla, 0.25m plata malas josla un 1.50m plata nomale. Esošā intensitāte ir 2174 automašīnas diennaktī, prognozētā intensitāte – 3361 automašīnas diennaktī. Tehniskajā projektā tiek sniegti risinājumi jaunas ceļa segas konstrukcijas izbūvei, ielu pieslēgumu un nobrauktuvju rekonstrukcijai, satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanai, lietus ūdens novadei, kā arī gājēju satiksmes drošības uzlabošanai. Bakalaura darbs (ar inženierprojektu) izstrādāts uz 120 lpp., t.sk., 37 attēlin un 20 tabulas. Inženierdarba izstrādē izmantoti 46 literatūras avoti. Papildus pievienoti 11 rasējumi.
Atslēgas vārdi Inovatīvu tehnoloģiju ieviešana Latvijas ceļu uzturēšanā ziemas periodā
Atslēgas vārdi angļu valodā Innovative technologies in Latvian road maintenance during the winter
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2017 22:57:04