Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Ventilācijas gaisa sadale biroju ēkās"
Nosaukums angļu valodā "Distribution of ventilation air in office building"
Autors Artūrs Staveckis
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Gaļina Stankeviča
Recenzents Aleksejs Prozuments
Anotācija Artūra Stavecka bakalaura darbs ar projekta daļu “Ventilācijas gaisa sadale biroja ēkās” ir veltīts gaisa sadales paņēmienu un konstruktīvo risinājumu izpētei, lai nodrošinātu vēlamo telpu klimatu biroja ēkās. Pēdējo gadu gaitā strauji pieauga prasības pēc telpu klimata biroja ēkās, jo darbinieku produktivitāte lielā mērā ir atkarīga no labsajūtas un iekšējas komforta izjūtas. Tomēr, neskatoties uz ventilācijas nozares attīstību, pēdējos gados palielinājās arī cilvēku skaits, kuri ir neapmierināti ar telpu gaisa kvalitāti. Tāpēc ir nepieciešams novērtēt pašreizējās ēku ventilāciju gaisa sadales metodes, attīstīt un piedāvāt jaunas, kas spēj nodrošināt vēlamo telpu klimatu, kā arī atbilst izvirzītajām ēku enerģijas patēriņa prasībām. Pirmajā nodaļā tika pētīti telpas gaisa parametri (gaisa temperatūra, starojuma temperatūra, gaisa ātrums, gaisa mitrums, metaboliskā aktivitāte, apģērbu līmenis), kas būtiski ietekmē cilvēku komfortu, labsajūtu un produktivitāti. Balstoties uz šajā darbā apskatīto literatūru var secināt, ka optimālais termiskais komforts ir tieša saitē ar cilvēku veselību un apmierinātību, tādējādi, katram cilvēkam termiskā izjūta ir individuāla. Otrajā nodala tika izpētīti un savā starpā salīdzināti sekojoši ventilācijas gaisa sadales paņēmieni: sajaukšanas, izspiešanas un daļēji sajaukšanas ventilācija. Tika secināts, ka daļēji sajaukšanas un izspiešanas ventilācijai pastāv liels izmantošanas potenciāls biroju telpās. Šīs sistēmas būtiski uzlabo termisko komfortu, telpu gaisa kvalitāti un optimizē enerģijas patēriņu. Trešajā nodaļā tika izpētīti projektēšanas risinājumi (piemēram, gaisa sadalītāja izvēle) attiecibā uz ventilācijas gaisa sadali. Pielietojot jaunas gaisa sadales metodes, ir jāpievērš uzmanība izmantošanas ierobežojumiem un sistēmu īpatnībām, lai definētu optimālāko risinājumu. Projekta daļa ietver sevī ventilācijas sistēmas izstrādi biroja ēkā atbilstoši izvirzītajiem termiskā komforta un telpas gaisa kvalitātes rādītājiem. Projekta daļā tika aprakstīts gaisa sadales paņēmiena izvēles pamatojums un projektēšanas metodika, iekļaujot siltuma un mitruma bilanci, gaisa daudzuma aprēķinus, sistēmas īpatnības, gaisa apstrādes iekārtas izvēli. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā un sastāv no 82 lpp., 18 tabulām, 47 grafiskajiem attēliem un 7 pielikumiem. Darbā tika izmantoti 81 literatūras avoti. Atslēgas vārdi: biroja ēkas, gaisa parametri, ventilācijas gaisa sadale.
Atslēgas vārdi biroja ēkas, gaisa parametri, ventilācijas gaisa sadale
Atslēgas vārdi angļu valodā air parameters, office rooms, ventilation air distribution
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2017 19:05:39