Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Vērtēšanas pieejas izvēles ekonomiskais pamatojums komerciālajiem objektiem
Nosaukums angļu valodā Economic substantiation when choose an evaluation type for commercial objects
Autors Mareks Miķelsons
Struktūrvienība 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra
Darba vadītājs Pēteris Strautmanis
Recenzents Renāte Muskate
Anotācija Bakalaura darbam autors ir izvēlējies tēmu „Vērtēšanas pieejas izvēles ekonomiskais pamatojums komerciālajiem objektiem”. Komerciālā rakstura nekustamā īpašuma vērtēšanas pieeju analīzei un izvēles pamatojumam bakalaura darbā ir izmantota literatūra par īpašumu vērtēšanu, izglītojošie materiāli Centrālās statistikas pārvaldes dati un dažādu nekustamo īpašumu firmu izdotie pārskati par īpašumu tirgu. Bakalaura darba saturs veidots atbilstoši izvirzītajam mērķim un uzdevumiem un sastāv no analītiskās, projektu, tehnoloģiskās un darba aizsardzības daļas, kas sīkāk sadalās nodaļās un apakšnodaļās. Analītiskā daļā ir aprakstīta nekustamo īpašumu tirgus situācija Latvijā, apskatīta vērtēšanas nozare, tirgus vērtības jēdziens un atšķirīgās vērtēšanas bāzes, novērtēšanas pieejas, kā arī nekustamo īpašumu tirgus sadalījums un tā daļu analīze. Otrajā daļā tiek veikts biroja ēkas novērtēšana, sastādot pilnu vērtējuma atskaiti ar vietas un būves aprakstu, kā arī visiem nepieciešamajiem aprēķiniem. Daļas nobeigumā tiek analizēts vērtēšanas pieeju ekonomiskais pamatojums. Trešajā daļā apskatītas datorprogrammas un interneta resursi, kas tiek lietoti vērtēšanas procesā, algoritmi, formulas un to pielietojums. Ceturtās daļas ietvaros tika apskatīta darba un dabas aizsardzības ietekme uz vērtētāja praktisko darbu. Secinājumos un priekšlikumos apkopotas svarīgākās atziņas attiecībā par komerciālā rakstura nekustamā īpašuma vērtēšanā pielietotajām pieejām un izvirzīti priekšlikumi eksistējošo problēmu risināšanai. Bakalaura darbs sastāv no 140 lapām, tajā ir 43 attēli, 17 tabulas.
Atslēgas vārdi nekustamie īpašumi vērtēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā real estate valuation
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2017 18:48:52