Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Betulonskābes atvasinājumu C-H aktivēšanas pētījumi.
Nosaukums angļu valodā Study on C-H activation of betulonic acid derivatives.
Autors Kristiāns Jankovičs
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr. chem. Māris Turks
Recenzents Dr. chem. Zenta Tetere
Anotācija Bakalaura darbā apskatītas tiešās C(sp3)-H saites aktivēšanas metodes, izmantojot dažādus organometāliskos savienojumus. Tāpat arī tika apskatīta olefīnu reaģētspēja Heka reakcijas apstākļos. Iztirzāts gan klasiskās Heka reakcijas mehānisms, gan Heka oksidējošā pievienošanās, izmantojot palādija katalīzi. Literatūras apskatā apkopota informācija, kas publicēta no 2002. līdz 2017. gadam, izmantojot datu bāzes SciFinder, ScienceDirect, Scopus, Wiley Online Library, Reaxys un arī interneta datu bāzes. Darba gaitā sintezēti jauni savienojumi – betulīna konjugāti ar arilētu C(22) vai C(29) pozīciju, kur C(28) pozīcija ir modificēta par amīdu vai esteri. Eksperimentālā darba galvenā daļa veltīta Dauguļa virzošo grupu, 8-aminohinolīna fragmentu, saturoša betulonskābes amīda reakcijas spējas izpētei dažādos C(sp3)-H saites aktivēšanas apstākļos. Bakalaura darba apjoms ir 61 lpp. Darbs satur 40 shēmas, 21 attēlus, 5 tabulas, 2 pielikumus un tajā ir izmantots 51 literatūras avots.
Atslēgas vārdi PENTACIKLISKIE TRITERPĒNI, C(sp3)-H ARILĒŠANA, HEKA REAKCIJA
Atslēgas vārdi angļu valodā PENTACYCLIC TRITERPENES, C(sp3)-H ARYLATION, HECK REACTION
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2017 16:38:21