Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Ekonomikas nozares informatīvo tekstu tulkošanas metodes.
Nosaukums angļu valodā Approaches to Translating Informative Texts in the Sphere of Economics.
Autors Yuliya Brok
Struktūrvienība 02A00 Ārzemju studentu departaments
Darba vadītājs Dr.philol., Mag.oec., profesore Marina Platonova
Recenzents Mag.philol., docente Tatjana Smirnova
Anotācija Bakalaura darba autore ir Jūlija Broka (Yuliya Brok) – Rīgas Tehniskās universitātes E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātes Lietišķās valodniecības institūta 4.kursa studente. Bakalaura darba temats ir “Pieejas informatīvu tekstu tulkošanai ekonomikas nozarē”. Darba teorētiskajā daļā iekļauts pētījums par galvenajiem tekstu veidiem, to kvalitāti un Skopos teorijas tulkošanas studiju nozarē pielietojuma analīzi. Bakalaura darba praktiskajā daļā ietverts autores veikts tulkojums. Tas ir ekscerpts no Pola Donovana (Paul Donovan) grāmatas “The Truth about Inflation” (Routledge.2015). Bakalaura darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, praktiskās daļas, secinājumiem un bibliogrāfijas. Terminu vārdnīca un avotteksts angļu valodā ir pievienoti bakalaura darba pielikumā. Bakalaura darba apjoms ir 60 lapaspuses. Bibliogrāfija ietvertas 32 grāmatas, vārdnīcas un interneta resursus.
Atslēgas vārdi Informatīvu tekstu tulkošana, tulkošanas grūtības, tulkošanas metodes, Skopos teorija
Atslēgas vārdi angļu valodā Informative text translation, challenges in translation, methods of translation, Skopos theory
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2017 15:03:22