Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Ventilācija publiskajos peldbaseinos"
Nosaukums angļu valodā "Ventilation in public swimming pools"
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Gaļina Stankeviča
Recenzents Jurģis Zemītis
Anotācija Simonas Birzgales bakalaura darbs ar projekta daļu – “Ventilācija publiskajos peldbaseinos” ir veltīts peldbaseinu ventilācijas sistēmas projektēšanas nosacījumu izpētei, lai nodrošinātu vēlamos gaisa parametrus baseina apmeklētājiem. Pēdējo gadu laikā, ir pieaudzis jaunu publisko peldbaseinu būvniecības skaits. Tas dod iespēju izstrādāt jaunus projektus un uzbūvēt peldbaseinus tā, lai nodrošinātu atbilstošu klimatu peldbaseina apmeklētājiem un izvairītos no mitruma nelabvēlīgas ietekmes uz ēku konstrukcijām. Bakalaura darbā, Latvijas likumdošanā un standartos izvirzītās prasības publisko peldbaseinu klimatam, salīdzinātas ar ārzemju standartiem (ASHRAE, DIN). Darbā izpētīta peldbaseinu nepieciešamā telpu temperatūra, iesakāmais relatīvā mitruma saturs gaisā un gaisa kustības ātruma ierobežojumi. Bakalaura darbā veikta gaisa sadales elementu apakšējā un augšējā izvietojuma salīdzināšana. Ja iespējams, peldbaseina gaiss jāsausina ar āra gaisu, kas tiek padots ar ventilācijas iekārtas palīdzību. Ventilācijas iekārta var darboties dažādos režīmos, kurus uzstāda, lai nodrošinātu nepieciešamo telpu klimatu. Ventilācijas iekārtai jāspēj darboties arī sausināšanas režīmā. Gaisu sausināt ventilācijas iekārta var ar āra gaisu vai izmantojot freona kompresijas ciklu. Darbā aprakstītas gaisa mitruma un telpu gaisa apmaiņu kārtu skaita aprēķināšanas metodes. Nepieciešamā gaisa apmaiņas kārtu skaitu ietekmē mitruma daudzums gaisā, cilvēku aktivitātes. Bakalaura darbā pievērsta liela uzmanība paaugstināta gaisa mitruma ietekmei un cilvēku komfortu. Darba kopapjoms – 53 lpp, tabulu skaits – 4, attēlu skaits – 22, pielikumu skaits – 1, literatūras avoti – 38. Atslēgas vārdi: publiskais peldbaseins, telpu klimats, ventilācija.
Atslēgas vārdi publiskais peldbaseins, telpu klimats, ventilācija
Atslēgas vārdi angļu valodā indoor climate, public swimming pool, ventilation
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2017 13:45:44