Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Siltuma atgūšanas sistēmas slidotavās"
Nosaukums angļu valodā "Heat recovery systems in ice rinks"
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Agnese Līckrastiņa
Recenzents Renārs Millers
Anotācija Jura Pomeranceva bakalaura darbs ar projektu daļu par tematu “Siltuma atgūšanas risinājumu izvērtēšana ledus hallēs”. Enerģijas patēriņš ledus hallēs ir ievērojams. Statistikas dati liecina, ka tipiskā ledus hallē summārais enerģijas patēriņš sezonā ir aptuveni 1000 MWh, taču energoefektīvās hallēs tas ir diapazonā no 400 līdz 600 MWh. Ir zināms, ka dzesēšanas sistēmām ir pastāvīgi jāizvada siltums. Tas var tikt realizēts ar siltuma izmešanu āra gaisā, taču energoefektīvi risinājumi paredz siltuma atgūšanu. Darbā ir ietverts literatūras apskats, kur izvērtētas enerģijas sistēmas ledus hallēs. Uzsvars darbā ir likts uz siltuma atgūšanas potenciālu. Apskatīta teorētiskā izmešanas siltuma izmantošana siltumapgādes sistēmas funkciju nodrošināšanai. Siltumsūkņu izmantošana, pievienojot to pie dzesētāja cilpas potenciāli dod iespēju nodrošināt siltumapgādi visai sezonai bez papildus siltumavota. Oglekļa dioksīds pieder pie dabīgajiem aukstumaģentiem. Ledus hallēs tas ir sevi pierādījis, gan kā sekundārais, gan kā primārais aukstumaģents. Tiešās iztvaikošanas sistēmā tas augstā spiediena pusē darbojas transkritiskajā režīmā, kas ļauj atgūt siltumu augstās temperatūrās un plašā diapazonā. Darbā ir apskatītas CO2 īpašības un pielietojamība ledus hallēs. Projektu daļa ietver simulācijas modeli, kur netiešā amonija dzesēšanas sistēma ar siltumsūkņa pievienojumu pie dzesētāja cilpas ir salīdzināta ar tiešo CO2 sistēmu ar siltuma atgūšanu no enerģijas patēriņa viedokļa. Rezultātā ir iegūts ļoti līdzīgs patēriņš, un dažādu priekšrocību dēļ CO2 sistēma ir izvēlēta projektēšanas daļā. Tā sastāv no dzesēšanas sistēmas komponentu dimensionēšanas, un rezultātus izmanto rasējumos. Projekta ietvaros ir veikti konceptuāli rasējumi dzesēšanas, siltuma atgūšanas un zemā spiediena šķidruma tvertnes sistēmām, kā arī ledus laukuma cauruļu sistēmas rasējums. Darbs ir uzrakstīts angļu valodā, tajā ir 5 tabulas, 33 grafiskie attēli, 5 pielikumi un 38 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Ledus halle, oglekļa dioksīds, siltuma atgūšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Carbon dioxide, heat recovery, ice rink
Valoda eng
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2017 13:14:40