Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Noārdāmo atkritumu bioreaktoru inženiersistēmas"
Nosaukums angļu valodā "Engineering systems for degradable bioreactors"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Lana Migla
Recenzents Kristīne Ruģele
Anotācija Vasiļenko Vitālija darba mērķis ir izpētīt iespēju uzlabot esošo poligona biogāzes iegūšanas tehnoloģiju. Lai sasniegtu savu mērķi ir izvirzīti sekojoši uzdevumi – veikt literatūras apskatu, izpētīt pieejamās tehnoloģijas, veikt to analīzi, izvēlēties piemērotāko tehnoloģiju no ekonomiskiem un apkārtējās vides saudzējošiem kritērijiem. Bakalaura darbs „Noārdāmo atkritumu bioreaktoru inženiersitēmas” sastāv no analītiskas daļas, kur veikts iegūtās informācijas izklāsts par poligona biogāzi un tās iegūšanu. Analītiskajā daļā aprakstīti poligona biogāzes inženiersistēmas elementi, veikta to izpēte un tehnoloģiju salīdzinājums. Praktiskā daļā veikts inženiersistēmu aprēķins balstoties uz bioreaktora izmēriem, noārdāmo atkritumu sastāva un biogāzes iekārtu tehniskās pases datiem. Darba praktiskā daļā ir projekts ar paskaidrojuma rakstu un 4(četriem) rasējumiem – ģenlplāns, moduļa tipa bioreaktors ar biogāzes kontrolēšanas inženiersistēmām. Darba rezultāts – izvēlēta attiecīga tehnoloģija, aprēķināts: prognozējamais biogāzes daudzums, koģenerācijas iekārtas jauda, gāzesvads, drenāžas sistēma, mitrināšanas sistēma, biogāzes lāpa, gāzes sūknis, izvēlēta gāzes ekstrakcijas sistēma. Darbs sastāv no 60 lapām, tajā ir 23 attēli un 10 tabulas, darbam ir 5 pielikumi, tā sagatavošanai izmantoti 25 literatūras avoti. Darbs izstrādāts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi poligona biogāze
Atslēgas vārdi angļu valodā landfill biogas
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2017 19:14:32