Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltumenerģētika un siltumtehnika
Nosaukums Siltumcentrāles Zasulauks” rekonstrukcija
Nosaukums angļu valodā Reconstruction of Heating Plant ``Zasulauks``
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs N.Krilovs
Recenzents I.Bekmanis
Anotācija Diplomprojekts ir veltīts SC “Zasulauks” vecā korpusa rekonstrukcijas projekta izstrādei centralizētas siltumapgades sistēmas drošības paaugstināšanai un apkārtējās vides aizsardzībai, t.i. divu vecā tipa ūdenscauruļu katlu DKVR 10/13 nomaiņa uz diviem mūsdienīgajiem liesmas cauruļu ūdens sildkatliem, katrs ar jaudu 25MW. Darbā pirmajā sadaļā ir aprakstīti katlu agregāta jēdziens, katla agregāta palīgiekārtas, katla agregāta siltuma bilances, svarīgākie rādītāji un katla agregāta projektēšanas metodika. Darba otrajā sadaļā ir apskatīti AS “Rīgas siltums” Kreisā krasta siltumavoti un SC “Zasulauks” esošā situācija, kā arī ūdenscauruļu katlu DKVR un liesmas cauruļu ūdens sildkatla uzbūve un tehniskie parametri, izvēlēti un aprakstīti jauns katls, deglis un ekonomaizers. Darba trešajā sadaļā ir veikti dūmgāzu daudzuma aprēķins, siltuma bilances aprēķins, izvēlētā katla kurtuves aprēķins, ekonomaizera aprēķini, veikti aprēķini dūmvadiem un dūmeņiem, slāpekļa oksīdu (NOx) daudzuma aprēķins, kā arī ekonomiski aprēķini, ar mērķi noteikt piedāvāto iekārtu atmaksāšanas periodu. Darba praktisko nozīmi veido AS „Rīgas siltums” iespēja izmantot iegūtos rezultātus lēmuma paņemšanai par SC “Zasulauks” vecā korpusa tālāko attīstību.
Atslēgas vārdi SC “Zasulauks”, dūmgāzu daudzuma aprēķins, siltuma bilances aprēķins, liesmas cauruļu ūdens sildkatla kurtuves aprēķins, ekonomaizera aprēķins, dūmvadu un dūmeņa aprēķins, slāpekļa oksīdu (NOx) daudzuma aprēķins, atmaksāšanas perioda aprēķins
Atslēgas vārdi angļu valodā DHP “Zasulauks”, flue gas quantity calculation, calculation of heat balance, fire tube boiler’s furnace calculation, economizer calculation, calculations of chimney liners and stacks, NOx amount calculation, repayment period calculation
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2017 15:16:42