Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums L-Glutamīnskābes satura kvantitatīvā noteikšana ūdens šķīdumos.
Nosaukums angļu valodā Quantitative determination of L-glutamic acid in aqueous solutions.
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr.chem. Sanita Pavloviča, Dr. chem.Raivis Žalubovskis
Recenzents Dr. chem. Vitālijs Rjabovs
Anotācija Bakalaura darba literatūras apskatā sniegts ieskats par aminoskābju un L-glutamīnskābes fizikāli-ķīmiskām īpašībām, noteikšanas metodēm un pielietojumu, ka arī L-glutamīnskābes iegūšanas metodēm. Apkopota zinātniskā literatūra par L-glutamīnskābes satura kvantitatīvās noteikšanas metodēm laika periodā no 1935. līdz 2017. gadam, izmantojot datu bāzes ScienceDirect, Scopus, SpringerLink, WILEY Online Library, ka arī citas Internetā pieejamas datu bāzes. Bakalaura darba ietvaros izstrādāta potenciometriskās titrēšanas metode vienkāršai, ātrai, efektīvai un ekonomiski izdevīgai L-glutamīnskābes satura kvantitatīvai noteikšanai gatavajā produktā Fenkarol 10 mg/mL šķīdums injekcijām, kas ir ieviešama kvalitātes kontrolē rutīnas analīzēm. Izstrādātā metode ir lineāra, precīza un pareiza, jo ļauj iegūt atkārtojamus rezultātus un atbilst validācijas kritērijiem. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 69 lappuses. Darbs satur 11 shēmas, 10 attēlus un 32 tabulas, tajā izmantoti 55 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi L-GLUTAMĪNSKĀBE, VIZUĀLĀ TITRĒŠANA, D,L-PIROGLUTAMĪNSKĀBE, METODES OPTIMIZĀCIJA, POTENCIOMETRISKĀ TITRĒŠANA, VALIDĀCIJA, FENKAROL 10 MG/ML ŠĶĪDUMS IKJEKCIJĀM
Atslēgas vārdi angļu valodā L-GLUTAMIC ACID, VISUAL TITRATION, D,L-PYROGLUTAMIC ACID, METHOD OPTIMIZATION, POTENTIOMETRIC TITRATION, VALIDATION, FENKAROL 10 MG/ML SOLUTION FOR INJECTION
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2017 15:00:35