Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums Daudzstāvu dzīvojamo ēku ūdensapgāde
Nosaukums angļu valodā Water Supply for Apartment Buildings
Autors Sergejs Morozs
Struktūrvienība 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments
Darba vadītājs G.Jaundzems
Recenzents asoc.prof. R.Neilands
Anotācija Bakalaura darba ar projekta daļu autors ir Sergejs Morozs, tā nosaukums: „Daudzstāvu dzīvojamo ēku ūdensapgāde”. Bakalaura darbs izstrādāts latviešu valodā. Bakalaura darbs ar projekta daļu „Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēku ūdensapgāde” ir veltīts problēmu izpētei, kas saistās ar daudzstāvu dzīvojamo ēku ūdensapgādes nodrošināšanu- prasībām izbūvē, pieejamo izbūves materiālu salīdzinājumam. Darba mērķis ir izpētīt daudzstāvu dzīvojamo ēku ūdensapgādes sistēmas Rīgā. Darbs sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas. Teorētiskajā daļā ir apkopota informācija par daudzstāvu dzīvojamām mājām Rīgā, par esošo ēku ūdensapgādes sistēmu stāvokli, kā arī par iekšējā ūdensvada elementiem un dažādu elementu salīdzinājumu. Darba praktiskā daļa ietver daudzstāvu dzīvojamās ēkas karstā, aukstā un cirkulācijas ūdensvada inženierprojektu. Darbu var izmantot kā informācijas avotu. Tas var būt aktuāls gan nozares speciālistiem, gan inženierzinātnes studentiem. Bakalaura darbs ar projekta daļu sastāv no 2 nodaļām, secinājumiem, literatūras avotu saraksta un pielikumiem. Darba apjoms ir 57 lappuse, 11 tabulas, 16 attēli, 11 formulas un 4 rasējumu lapas. Literatūras avotu saraksts sastāv no 40 literatūras avotiem. Darbam ir 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi Ūdensapgāde, daudzstāvu ekas, cauruļvadi
Atslēgas vārdi angļu valodā Water supply, apartment buildings, pipelines
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2017 12:05:32