Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums Tiešo ražošanas izmaksu uzskaites sistēma multi-projektu vidē
Nosaukums angļu valodā Direct Production Cost Calculation System in Multi-project Environment
Autors Dāvids Stepanjans
Struktūrvienība 02064 BALTECH studiju centrs
Darba vadītājs Mārīte Kirikova
Recenzents
Anotācija Maģistra darba temats ir: Tiešo ražošanas izmaksu uzskaites sistēma multi-projektu vidē. Par maģistra darba pētīšanas objektu tika izvelēti mazi un vidējie diskrētās ražošanas uzņēmumi. Darba pētījuma priekšmeti ir galvenie veiktspējas radītāji ražošanas kompānijās, ka arī IT risinājumi šādu radītāju atbalstam. Par pētījuma jomu tika izvēlēta augstās precizitātes optiskā rūpniecība un nozari pārstavošā Kompānija X, kur maģistra darba autors strādā. Maģistra darba mērķi ir novertēt ražošanas IT atbalsta instrumentu nepieciešamību galveno veiktspējas radītāju tehnoloģijas ieviešanai ražošanā, veikt literatūrā aprakstītu ieviešanas rezultātu analīzi, apskatīt kā galvenie veiktspējas radītāji un ražošanas atbalsta IT risinājumi palīdz veik korekto tiešo izmaksu kalkulāciju. Maģistra darbs sastav no sešām daļām. Pirmā daļa apraksta augstās precizitātes optikas rūpniecību, definē ražošanas tipus un to problēmas attiecībā uz ražošanas tiešam izmaksām. Dažādas darbību novertējuma tehnikas tika analizētas un savstarpēji salīdzinātas. Otrā daļa ir literatūras analīze. Par tās tematu tika izvelēti galvenie veiktspējas radītāji un ražošanas IT atbalsta risinājumi. Trešā nodaļa apraksta Kompānijas X darbību un procesus, ka arī esošās nepilnības datu menedžmentā. Ceturtā un piektā nodaļā ir aprakstīts ražošanas IT risinājums, ko autors izstrādāja kopā ar Kompānijas X komandu. Sistēma ir izstrādāta ar mērķi vākt svarīgus ražošanas procesu datus un kalpot par pamatu nākotnes galveno veiktspējas radītāju ieviešanai. Sestajā nodaļā autors, balstoties uz paveikto darbu iepriekšējās nodaļās, veic secinājumus un piedavā rekomendācijas. Kopējais maģistra darba apjoms ir 74 lapaspuses, ieskaitot 29 attēlus, 3 tabulas, saisinājumu sarakstu un atsauces.
Atslēgas vārdi ražošana, tiešās ražošanas izmaksas, KPI, ražošanas IT atbalsts
Atslēgas vārdi angļu valodā KPI, production, direct production costs, manufacturing, production IT support, performance evaluation,
Valoda eng
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2017 23:05:28