Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums Biznesa modeļa izstrāde reklāmas tirgū
Nosaukums angļu valodā Business Model Development for Advertising Market
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mikus Dubickis
Recenzents
Anotācija Maģistra darba mērķis ir izstrādāt biznesa modeli uzņēmumam S-Design SIA, kas specializējas auto aplīmēšanā un uzlīmju dizainā. Pirmajā nodaļā ir veikta padziļināta analīze vairākiem biznesa modeļu veidiem, to komponentēm un savstarpējo saistību. Analīzes rezultātā tiek konstatēts, ka nav konkrēti noteikts viens biznesa modelis, kas būtu piemērots visos gadījumos. Katrs uzņēmums ir atšķirīgs gadījums, kas nozīmē, ka nepieciešamās komponentes atšķirsies. Analīzē tika atklāts, ka eksistē divas biznesa modeļa pieejas, kas satur savstarpēji saistītas sastāvdaļas, un, apvienojot tās, tika sintezēts unikāls biznesa modelis, kas raksturo uzņēmumu. Veids, kā sākt izstrādāt biznesa modeli, veidojot uz klientu orientētu vērtību radīšanu, ko iespējams izdarīt, piemēram, ar interviju palīdzību. Pirmajā nodaļā turklāt ir aprakstīta maģistra darba metodoloģija. Tiek uzsvērta darba tēmas aktualitāte, sniegta pamatinformācija par uzņēmumu S-Design SIA un uzskaitīti galvenie rādītāji, uz kā pamata ir veidota intervijas struktūra. Otrajā nodaļa ir galvenā maģistra darba sadaļa, kur sākumā, izmantojot apvienoto biznesa modeli, tiek izstrādāts pašreizējais uzņēmuma biznesa modelis ar 12 savstarpēji saistītām komponentēm. Pēc tam, ņemot vērā interviju rezultātus ir izstrādāts uzlabotais biznesa modelis. Rezultāts ir tāds, ka no intervijas rezultātiem puse respondentu atzina, ka ir nepieciešams nodrošināt fiksētu ikmēneša maksājuma veidu auto aplīmēšanas projektiem, nevis vienreizēju maksu. Tas arī pozitīvi ietekmētu S-Design SIA naudas plūsmu. Papildu ieņēmumu plūsma, tika izvirzīta, kas respektīvi, būtu kā, stimuls esošajiem klientiem, kur komisijas maksa tiks izmaksāta esošajiem klientam, brīdī, kad tiks piesaistīts jauns klients. Komisijas maksa ir atkarīga no jaunā klienta projekta apjoma. Darba struktūra: Lappušu skaits - 73, tabulu skaits - 4, attēlu skaits - 15.
Atslēgas vārdi #BiznesaModelēšana #VērtībuRadīšana #TirgusSegmentēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā #BusinessModel #ValueCreation #ValueProposition #CustomerPersona
Valoda eng
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2017 21:32:51