Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums ''Torkretbetona pielietojums dzelzsbetona tiltu konstrukciju remontam''; inženierprojekts ''Tilta, pār Liedes upi, pārbūve''
Nosaukums angļu valodā ''Use of Shotcrete for Reconstruction of Reinforced Steel Bridges''; Engineering Design Project ''Reconstruction of Bridge Over River Liede''
Autors Arnis Grīntāls
Struktūrvienība 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments
Darba vadītājs J.Rāzna
Recenzents
Anotācija Darbā tiek analizētas torkretbetona pielietojuma iespējas dzelzsbetona tiltu konstrukciju remontam. Darbā apskatīta īsa torkretēšanas rašanās vēsture, pasaules pieredze, attīstības virzieni. Apskatītas dažādas torkretēšanas metodes, to galvenās priekšrocības un trūkumi . Padziļināti apskatīta mitrā torkretbetona metodes pielietošanas pieredze dzelzsbetona tiltu dažādu konstrukciju remontam un atjaunošanai. Balstoties uz materiālu ražotāju sniegto informāciju un praktisko pieredzi, tiek salīdzināti torkretbetona dažādi sastāvi un to īpašības. Veikta torkretēšanas vienības izmaksu aprēķins tipveida konstrukcijai – vertikāla betona siena, gan ar sauso metodi, gan ar mitro metodi. Aprakstīta Sikas tehnoloģija mitrā torkretbetona izlīdzināšanai pēc tā uznešanas. Inženierprojektā esošam tipveida pārlaiduma bloku tiltam tiek projektēts jauna nepārtraukta vienlaidus dzelzsbetona laiduma konstrukcija, saglabājot esošos balstus un uzkalas, tiltam pār Liedes upi uz autoceļa Jaunie kapi - Birznieki – Upīši. Esošās tilta laiduma saliekmās dzelzsbetona konstrukcijas ir sliktā stāvoklī, lielai daļai ir atsegtas stiegru konstrukcijas. Esošie balsti un uzkalas pēc tilta apsekošanas novērtējami, kā labā tehniskā stāvoklī. Papildus paredzēts veikt balstu nestspējas pārbaudi slogojot konkrētus balstus pirms esošā tilta laiduma siju nojaukšanas. Izstrādājot projektu tiek saglabāts esošā tilta klātnes platums. Tilta garums 24m (Tilta laidumi 4 x 6m). Pieeju normālprofils NP 9,5. Slodzes pieņemtas atbilstoši LVS EN 1991-2:2004, αQ=1.0.
Atslēgas vārdi torkretēšana; torkretbetons; nepārtraukts vienlaidus dzelzsbetona tilta laiduma
Atslēgas vārdi angļu valodā shotcrete; continuous reinforced concrete bridge span structure
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2017 00:18:55