Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Elektronika un mobilie sakari
Nosaukums "Nepārtrauktā starojuma radara signālapstrādes moduļa realizācija transportlīdzekļu kustības parametru noteikšanai"
Nosaukums angļu valodā "Signal Processing Unit Implementation for Trafic Monitoring by Continuos Wave Radar"
Struktūrvienība 13300 Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūts
Darba vadītājs Māris Tērauds
Recenzents prof. Guntars Balodis, RTU, ETF
Anotācija Šajā darbā “Nepārtrauktā starojuma radara signālapstrādes moduļa realizācija transportlīdzekļu kustības parametru noteikšanai” autors apskata signālapstrādes moduļa realizācijas iespējamību ATMEGA 328P mikrokontrolierī. Signālapstrādes modulis sastāv no zero-crossing detektora un attiecīgiem filtriem. Visa sistēma tiek nosimulēta Matlab R2014b Simulink izmantojot peldošo un fiksēto punktu, atbilstoši izvirzītajam uzdevumam. Tika secināts, ka izmantojot fiksēto punktu algoritmu, modeli teorētiski var realizēt ATMEGA328P kontrolieri. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, datorsalikumā uz 43 lappusēm. Darbs satur 23 attēlus, 3 tabulas un 15 atsauces uz izmantoto literatūru un 5 pielikumus. Atslēgas vārdi: Doplera radars, Doplera nobīdes frekvences, Zero crossing Nepārtrauktā starojuma radars, Ātruma noteikšana
Atslēgas vārdi Doplera radars, Doplera nobīdes frekvences, Zero crossing Nepārtrauktā starojuma radars, Ātruma noteikšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Doppler radar, Doppler shifted frequency, Zero crossing, CW radar, Traffic monitoring, Velocity detection, Arduino UNO
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2017 17:30:22