Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums Saules enerģijas integrēšana pilsētas siltumapgādē
Nosaukums angļu valodā Integration of Solar Energy in the Urban Heat Supply
Autors Jevgēnijs Šuļga
Struktūrvienība 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments
Darba vadītājs K.Ļebedeva
Recenzents pētn. A.Zajacs
Anotācija Jevgēnijs Šuļga ir bakalaura darba ar projekta daļu autors, darba nosaukums: “Saules enerģijas integrēšana pilsētas siltumapgādē”. Līdz ar industrializācijas aizsākumiem 19 gs. sākumā, kaitīgo izmešu apjoms ar katru gadu palielinās, kas noved pie katastrofālām klimata pārmaiņām. Pasaules valstīm apvienojoties iespējams samazināt vai pat novērst globālo sasilšanu, pārejot uz atjaunojamo energoresursu lietošanu, samazinot fosilo kurināmo izmantošanu. Darba mērķis ir saules enerģijas integrēšanas iespējas izpēte pilsētas siltumapgādē Latvijas klimatiskajos apstākļos. Darba teorētiskajā daļā ir aprakstīti saules enerģijas izmantošanas ieguvumi, detalizēti aprakstīti soļi, kādi ir jāveic ieviešot šāda veida siltumenerģijas ražošanu Latvijā, papildus izanalizēti saules kolektoru veidi, saules enerģijas uzglabāšanas veidi, apskatīta saules kolektoru testēšanas metodika. Praktiskajā daļā tika izanalizētas iespējas izmantot saules enerģiju centralizētajā siltumapgāde Salaspilī. Tika veikti aprēķini nepieciešamajam saules kolektoru laukam, akumulācijas tvertnei, zemes platībai. Tika veikts šīs sistēmas tehniski ekonomiskais pamatojums. Secinājumos ir aprakstītas saules enerģijas integrēšanas iespējas pilsētas siltumapgādē Latvijas klimatiskajos apstākļos uz Salaspils pilsētas centralizētās siltumapgādes stacijas piemēra. Darbs ir izstrādāts latviešu valodā, tas sastāv no 80 lapām, 4 nodaļām, tika izmantotas 16 tabulas, 39 attēli, 10 formulas, 3 pielikumi un 46 izmantotās literatūras avoti. Atslēgvārdi: atjaunojamie energoresursi, saules enerģija, siltumapgāde.
Atslēgas vārdi atjaunojamie energoresursi, saules enerģija, siltumapgāde.
Atslēgas vārdi angļu valodā heat supply, renewable energy, solar energy.
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2017 14:02:40