Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Austrumu maģistrāles attīstības iespēju izpēte” („Krustpils ielas posma, Rīgā, pārbūve”)
Nosaukums angļu valodā „Study of Development Possibilities of Eastern Freeway” („Reconstruction of Krustpils Street Section in Riga”)
Autors Toms Vaivods
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs J.Smirnovs
Recenzents prof. A.Zariņš
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba tēma ir “Austrumu maģistrāles attīstības iespēju izpēte”. Inženierprojekta tēma ir “Krustpils ielas posma, Rīgā, pārbūve”. Bakalaura darba mērķis ir atrast labāko variantu kā Austrumu maģistrāles ietvaros ir iespējams uzlabot satiksmes kvalitāti Rīgā. Mērķa īstenošanai nepieciešams identificēt un analizēt problemātiskātās vietas Austrumu maģistrāles ietvaros un piedāvāt tehniskā risinājuma aprakstu to novēršanai. Bakalaura darba ietvaros tiek analizēti 3 iespējamiem Austrumu maģistrāles attīstības varianti un to pienesums satiksmes kvalitātes uzlabošanā katrā konkrētājā posmā un visā maģistrālē kopumā. Darba ietvaros tiek analizēta jaunā koncepcija “Austrumu ievads Rīgā” un tās radītās satiksmes intensitātes un plūsmas izmaiņau ietekme uz Rīgas austrumu ielu tīklu. Beidzot pētījumu tika secināts, ka Austrumu maģistrāles attīstībā par priotāti nākotnē būtu jākļūst Krustpils ielai un tās attīštībai, jo tiei no tās ,sākās austrumu maģistrāle un gaidāams lielākais satiksmes intensitātes pieaugums, salīdzinot ar citiem posmiem. Inženierprojekta projekta ietvaros tika izstrādāti 3 varianti Krustpils un Granīta ielas krustojuma pārbūvei. Par labāko variantu tika atzīts variants, kura ietvaros tiek izbūvētas papildus joslas kreisā pagrieziena izdarīšanai no Krsutpils ielas un maina satiksmesorganizāciju krustojumā aizliedzot no Granīta ielas braukt taisni un pa kreisi. Projekta aprēķini tika veikti pie 14 000 lielas satiksmes intensitātes. Bakalaura darbs ar inženierprojektu kopējais apjoms ir 143 lapaspuses, kuru skaitā ir 20 tabulas ,40 attēli , 14 rasējumi un 4 pielikumi. Darbā izmantoti 25 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Austrumu maģistrāle un Krustpils ielas posma rekonstrukcija
Atslēgas vārdi angļu valodā Eastern motorway and Reconstruction of the road section at Krustpils Street, Riga
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2017 06:29:21