Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve
Nosaukums "Medicīniskā gaisa skrūves kompresora vadības analīze un sintēze"
Nosaukums angļu valodā "Analysis and Synthesis of Medical Aairscrew Compressor Control"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Jānis Kaņeps
Recenzents Jānis Vība, profesors
Anotācija Maģistra darbā analizētas medicīniskā gaisa skrūves kompresoru vadības sistēmas Latvijas ārstniecības iestādēs, novērtētas sistēmu priekšrocības un trūkumi. Autora profesionālā darbība saistīta ar medicīniskā gaisa sistēmu projektēšanu, montāžu, apkopi un remontu vienā no vadošajiem uzņēmumiem Latvijā medicīnisko gāzu jautājumos – SIA “NMS ELPA”. Diplomdarbs balstīts uz autora profesionālo pieredzi. Pirmajā nodaļā apskatīta medicīniskā gaisa sistēma, tās elementi un funkcijas. Apskatīta sistēma, kas ir visizplatītākā Latvijas slimnīcās. Otrajā nodaļā apskatīta vienkāršākā START / STOP divu kompresoru analogā vadības sistēma, kuru izmanto ārstniecības iestādes Latvijā. Autors izklāsta vadības pneimatisko un elektrisko shēmu darbību, kritiski vērtē šīs sistēmas izmantošanu. Trešā nodaļa veltīta divu kompresoru analogās START / STOP vadības ar tukšgaitu pārskatam. Attēlotas vadības elektriskās un pneimatiskās shēmas, izklāstīta to darbība. Veikts vadības novērtējums. Ceturtajā nodaļā autors piedāvā personīgo risinājumu divu kompresoru vadībai ar programmējamo loģikas kontrolieri. Attēlota kontrolieru shēma programmā FluidSIM, izklāstīta tās darbība. Novērtētas kontroliera izmantošanas priekšrocības un trūkumi. Piektajā nodaļā autors izsaka personīgo viedokli par kompresoru VFD vadības izmantošanu un tās potenciālo lietderīgumu Latvijas iestādēs. Diplomdarbs paredzēts medicīniskā gaisa sistēmu nozares speciālistiem kā informatīvais līdzeklis. Darbu var izmantot ārstniecības iestāžu tehniskie dienesti, izvēloties labāko risinājumu iestādes saspiestā gaisa kompresoru vadībai. Autoraprāt, diplomdarbā iekļauta noderīga informācija jaunāko RTU kursu studentiem, kas ļautu labāk izprast automātiskās vadības ķēdes, to priekšrocības un trūkumus, ķēžu modelēšanu, izmantojot programmu FluidSIM. Maģistra darbā izmantoti dažādi literatūras avoti, tomēr to apjoms nav liels, jo autors, galvenokārt, izmantojis personīgo profesionālo pieredzi. Bakalaura darbs ir latviešu valodā, satur 67 lapas, 31 attēlu, 2 matemātiskās formulas, 1 pielikumu un 14 literatūras avotu atsauces
Atslēgas vārdi Medicīniskā gaisa sistēma, skrūves kompresors, vadība
Atslēgas vārdi angļu valodā Medical air system, screw compressor, control
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2017 17:42:02