Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Mākoņdatošanas servisu izmantošana Android lietotnēs
Nosaukums angļu valodā Use of Cloud Services in Android Applications
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs M. Uhanova
Recenzents Olga Jakovļeva, M.sc.ing., RP SIA „Rīgas satiksme” Elektronisko norēķinu un projektu daļas projektu vadītāja
Anotācija Diplomdarbs veltīts mākoņskaitļošanas tehnoloģiju izpētei un analīzei attiecībā uz Android lietotnēm, kā arī konkrēto mobilo aplikāciju izstrādei, pamatojoties uz tirgū piedāvātajām mākoņskaitļošanas platformām. Uzmanība tiek pievērsta šādu uzdevumu risināšanai: mākoņskaitļošanas tehnoloģiju kopējai analīzei, sistematizācijai un klasifikācijai; eksistējošās mākoņskaitļošanas platformas tehniskās realizācijas analīzei; mākoņskaitļošanas platformas piedāvātās tehnoloģijas steku salīdzināšanai ar mērķi izstrādāt Android lietotni, kura tiks balstīta uz piemērotākā mākoņskaitļošanas risinājuma. Diplomdarbs sastāv no ievaddaļas, četrām nodaļām un nobeiguma. Ievadā tiek aprakstīta tēmas aktualitāte, formulēts darba mērķis un uzdevumi. Pirmajā nodaļā aprakstīta mākoņskaitļošanas tehnoloģija kopumā, kā ari tiek apskatītas definīcijas un paskaidrota mākoņskaitļošanas tipu klasifikācija. Otrajā nodaļā uzmanība ir pievērsta mobilai mākoņdatošanai, tiek veikta teorijas analīze un izvērstas aktuālas problēmas un priekšrocības. Trešā nodaļa satur eksistējošās mākoņskaitļošanas platformas analīzi un Android lietotnes pielietojuma salīdzināšanu. Ceturtā nodaļa veltīta izvēlētās mākoņdatošanas platformas integrēšanai reālajā Android lietotnē. Nodaļā ir aplūkotas izstrādātās aplikācijas priekšrocības un novērtēti tās trūkumi, kā arī būs aplūkoti Android lietotnes izstrādāšanas izplatītākie paņēmieni. Darba pamattekstā ir 45 lappuses, 13 attēli, 2 tabulas un 17 izmantoto literatūras avotu.
Atslēgas vārdi Mākoņdatošana, mākoņskaitļošana, Android, mobila lietotne, platforma
Atslēgas vārdi angļu valodā Cloud computing, Android, mobile application, development, integration
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2017 12:53:12