Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Scenārijos balstītas testēšanas metodes izmantošana informācijas sistēmu testēšanā
Nosaukums angļu valodā Scenario-based Testing Method in Testing of Information Systems
Autors Anastasija Špakova
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs M. Uhanova
Recenzents Jekaterina Bule, Dr.sc.ing., Edicom group Junior EDI Consultant
Anotācija Maģistra darbs „Scenārijos balstītas testēšanas metodes izmantošana informācijas sistēmu testēšanā” ir veltīts scenārijos balstītas testēšanas metodes pētīšanai un adaptēšanai reālas informācijas sistēmas testēšanai, ko izstrāda programmatūras izstrādes uzņēmums, kurā strādā darba autore, ar mērķi atrast defektus sistēmā, kā arī palielināt pārliecību, ka sistēma izpilda savas funkcijas pareizi. Darbā tika aprakstīts testēšanas process uzņēmumā, izpētīta testējamā informācijas sistēma, izstrādāta testēšanas pieeja, kas balstās uz scenārijos balstītas testēšanas metodes apvienošanu ar citām testēšanas metodēm – ekvivalences sadalīšanas metodi, robežvērtību analīzes metodi un pāru testēšanu. Balstoties uz šo pieeju, tika izveidoti testa scenāriji, ar kuriem tika notestēta informācijas sistēma. Testēšanas gaitā iegūtie rezultāti tika apkopoti un salīdzināti ar iepriekšējiem testēšanas rezultātiem uzņēmumā, kas tika iegūti pēdējos testēšanas posmos. Maģistra darbs sastāv no trim nodaļām. Pirmajā nodaļā ir aplūkoti testēšanas pamata jēdzieni un definīcijas. Otrajā nodaļā aprakstīts testēšanas process uzņēmumā, kas tiek izmantots, lai notestētu informācijas sistēmu, kā arī dots pārskats par testējamo informācijas sistēmu programmatūras izstrādes uzņēmumā. Trešajā nodaļā sniegts scenārijos balstītas testēšanas metodes raksturojums un metodes apraksts, aprakstīts, kā šī metode tika izmantota informācijas sistēmas testēšanai, aprakstīta testēšanas pieeja, pēc kādas tika veidoti testa scenāriji, un notestēta sistēma, apkopoti testēšanas rezultāti pēc metrikām, kā arī iegūtie rezultāti salīdzināti ar iepriekš iegūtiem testēšanas rezultātiem uzņēmumā, testējot šo sistēmu. Maģistra darbs satur 111 lappuses, 39 attēlus, 17 tabulas un 3 pielikumus.
Atslēgas vārdi scenārijos balstīta testēšanas metode, testa scenārijs, ekvivalences sadalīšana, robežvērtību analīze, pāru testēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā scenario-based testing method, test scenario, equivalence partitioning, boundary values analysis, pairwise testing
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2017 22:07:23