Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Tīmekļa pakalpojumu izstrādes ar Java tehnoloģijām analīze
Nosaukums angļu valodā Analysis of Web Services Development with Java Technologies
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs P.Rusakovs
Recenzents Mg.sc.ing. Dmitrijs Buzdins, A-Heads Consulting SIA, vadošais skaitļošanas sistēmu projektētājs
Anotācija Šajā bakalaura darbā analizētas dažādas Java valodas iespējas tīmekļa pakalpojumu izstrādei. Darba ietvaros tika analizēta pieejamā zinātniskā literatūra par tīmekļa pakalpojumu izstrādi lietojot Java tehnoloģijas. Literatūras analīze parāda, ka ar Java tehnoloģijām izstrādātie tīmekļa pakalpojumi jau ir pietiekami daudz analizēti un izpētīti. Sākumā ir izpētīti tīmekļa servisi kopumā: kādi protokoli ir izmantoti datu pārraidīšanai un formātu veidi, kādi ir izmantoti datu reprezentācijai. Tiek izpētīti tīmekļa pakalpojumu izstrādes standarti un specifikācijas Java valodā – JAX-WS, JAX-RS. Darba gaitā ir izstrādāti tīmekļa pakalpojumu piemēri, pamatojoties uz kuru salīdzinājumu, tika analizētas dažādu pieeju priekšrocības un trūkumi. Tiek daļēji apskatīti tīmekļa pakalpojumu izstrādes rīki, kuri ir atšķirīgi no Java rīkiem. Bakalaura darbā ir 42 lappuses, 52 attēli, 2 pielikumi. Tika izmantoti 15 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi java pakalpojumu tīmekļa
Atslēgas vārdi angļu valodā java web services
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2017 17:22:37