Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmija
Nosaukums Rapšu eļļas pirolīze sakārtota mezoporaina SiO<sub>2</sub> katalizatora ar uznestu CuO klātbūtnē.
Nosaukums angļu valodā Pyrolysis of rapeseed oil over CuO supported ordered mesoporous SiO<sub>2</sub> catalyst.
Autors Sintija Zīriņa
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr. hab. chem. V. Kampars
Recenzents Mg. chem. K.Lazdoviča
Anotācija RAPŠU EĻĻAS PIROLĪZE SAKĀRTOTA MEZOPORAINA SIO2 KATALIZTORA AR UZNESTU CuO KLĀTBŪTNĒ Bakalaura darba literatūras apskatā apkopota zinātniskajā literatūrā pieejamā informācija par mezoporainiem nesējiem, to sintēzes iespējām un katalizatoru un uznesto katalizatoru sintēzes veidiem, kā arī ir aplūkota augu eļlu katalītiskā ātrā pirolīze. Eksperimentālajā daļā un rezultātu izvērtējumā aprakstīta sakārtoto mezoporaino silīcija dioksīda nesēju un uz to bāzes iegūto uznesto vara oksīda katalizatoru sintēze un to raksturojums, noskaidrota sintezēto katalizatoru piederība sakārtoto mezoporaino katalizatoru klasei. Tālāk tika pārbaudīta šo katalizatoru un nesēja ietekme uz rapšu eļļas ātro pirolīzi un pētīta šādu katalizatoru izmantošanas iespēja mērķtiecīgai pirolīzes produktu sastāva maiņai. Noskaidrots, ka vara oksīda procentuālajam sastāvam katalizatoros ir ietekme uz reakcijas produktu iznākumu. Palielinot uznestā vara oksīda daudzumu līdz noteiktai vērtībai, pieaug skābekļa saturošo savienojumu īpatsvars pie 600oC veiktās ātrās pirolīzes produktos, bet ogļūdeņražu īpatsvars samazinās. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 84 lpp. Darbs satur 31 attēlus, 17 tabulas, 12 pielikumus, tā izveidei izmantoti 37 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi pirolīze mezoporains katalizators rapšu eļļa
Atslēgas vārdi angļu valodā pyrolysis mesoporous catalyst rapeseed oil
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2017 12:51:19