Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Daudzdzīvokļu dzīvojamās māju energoefektivitātes paaugstināšanas lietderība
Nosaukums angļu valodā Apartment building residential energy efficiency improvement
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Oskars Caune
Recenzents Ņikita Kočanovs
Anotācija Bakalaura darbs „Daudzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas lietderība” ir rakstīts pamatojoties uz pašreizējo situāciju daudzdzīvokļu dzīvojamo māju segmentā, dzīvojamā fonda nolietojumu un nepieciešamajiem energoefektivitātes rādītāju paaugstināšanas pasākumiem. Bakalaura darbā ir aprakstīti faktori, kas ietekmē energoefektivitātes veikšanas pasākumu īstenošanu. Bakalaura darbs sastāv no 4 daļām – analītiskā, projektu aprēķina, tehnoloģiskā un darba un dabas aizsardzības daļa. Bakalaura darba analītiskajā daļā ir aprakstīti energoefektivitātes aspekti, ar energoefektivitāti saistītā likumdošana Latvijā, ir aprakstīti energoefektivitātes palielināšanai veicamie pasākumi, analizēts siltuma zudumu sadalījums caur ēkas ārējām norobežojošām konstrukcijām un apskatīts esošais daudzdzīvokļu dzīvojamo māju fonds Rīgā. Otrajā daļā, kas ir projekta un aprēķina daļa, autors analizē un izsaka priekšlikumus risinājumus, kā padarīt ēku energoefektīvāku. Tiek aplūkotas un salīdzinātas ēku sērijas, kuras celtas Padomju Savienības laikā. Tehnoloģiskā daļa, kur tiek pētīti būvju un ēku energoefektivitātes pasākumi, aplūkots nepieciešamais, lai ēka būtu pēc iespējas labāk uzcelta un atbilstu noteiktajiem standartiem. Dabas un darba aizsardzības daļa, kur tiek aplūkots, kā energoefektivitāte ietekmē apkārtējo vidi un dabu, un nepieciešamie pasākumi, lai tā pēc iespējas mazāk tiktu piesārņota. Darba nobeigumā ir secinājumi un priekšlikumi par daudzīvokļu dzīvojamo māju renovāciju padarītu efektīvāku un vieglāku procesu. Darba beigās ir izmantotās literatūras un citu avotu saraksts. Bakalaura darba kopējais apjoms ir 87 lapaspuses, kur ievietotas 6 tabulas un 27 attēli.
Atslēgas vārdi Daudzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas lietderība
Atslēgas vārdi angļu valodā Apartment building residential energy efficiency improvement
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2017 02:40:13