Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Finanšu inženierija
Nosaukums Latvijas autovadītāju apdrošināšanas risku vērtēšanas sistēmas optimizācija, pamatojoties uz Eiropā izmantotajiem risinājumiem
Nosaukums angļu valodā Optimization of Latvian Drivers’ Insurance Risk Assessment System Based on Solutions Used in Europa
Autors Jekaterina Petrova
Struktūrvienība 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts
Darba vadītājs An. Matvejevs
Recenzents
Anotācija Bakalaura darbā tiek analizēta Bonus-Malus sistēmas izveidošana, apskatītas vairākas esošās sistēmas Eiropā un izstrādāts uzlabots apdrošināšanas prēmijas un Bonus-Malus klases kalkulators. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt autovadītāju apdrošināšanas risku vērtēšanas sistēmas, tās attīstības tendences, kā arī izstrādāt priekšlikumus Latvijas sistēmas pilnveidošanai un, pamatojoties uz to, izveidot OCTA apdrošināšanas prēmiju un Bonus-Malus klašu kalkulatoru. Darbs sastāv no titullapas, satura, anotācijas, ievada, teorētiskās un praktiskas daļas, secinājumiem, pielikumiem un izmantotās literatūras un avotu saraksta. Bakalaura darbā teorētiskā daļā tika aprakstīta vispārējā Bonus-Malus sistēmas būtība, tās attīstības iespējas, kā arī izskatītas Eiropā izmantotās sistēmas, tās trūkumi un priekšrocības. Veikta Latvijas Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas un Bonus-Malus sistēmas analīze. Praktiskajā daļā tika apstrādāti dati par apdrošināšanas sabiedrības izmaksātājām atlīdzībām un apdrošināšanas līgumu skaitu, izvēlēts piemērotākais modelis Bonus-Malus sistēmas konstrukcijai un izstrādāts OCTA apdrošināšanas prēmiju kalkulators ar Bonus-Malus klases noteikšanu MS VBA programmēšanas vidē. Bakalaura darba analīzes un pētījuma rezultāti tika atspoguļoti secinājumos. Darba apjoms ir 81 lappuses, kas satur 16 tabulas, 23 attēlus, 35 formulas un 5 pielikumus. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā tika izmantoti 15 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Bonus-Malus; Analīze; Apdrošināšana; Optimizācija;
Atslēgas vārdi angļu valodā Bonus-Malus; Analysis; Insurance; Optimization;
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2017 22:50:46