Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums “Ceļu satiksmes negadījumu iemeslu analīzes metodika un tās pilnveidošanas iespējas Latvijā”
Nosaukums angļu valodā "Methodology of Traffic Accidents Causes Analysis and Its Improvement Possibilities in Latvia”
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs B. Jeļisejevs
Recenzents prof. J.Smirnovs (RTU)
Anotācija Maģistra darbā tiek pētītas ceļu satiksmes negadījumu iemeslu analīzes metodes un to pilnveidošanas iespējas Latvijā. Šī darba mērķis ir novērtēt iespējamos risinājumus ceļu satiksmes negadījumu izpētes procesa pilnveidošanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā. Pēc statistikas datiem pasaulē ceļu satiksmes negadījumos ik gadu dzīvību zaudē aptuveni 1,2 miljoni iedzīvotāji. Šie negatīvie rādītāji atstāj būtisku ietekmi uz indivīdu veselību, dzīvību, sabiedrību un tautsaimniecību kopumā. Ceļu satiksmes drošības paagustināšana ir izvirzīta par vienu no galvenajām transporta nozares prioritātēm kā Eiropas Savienībā, tā arī Latvijā. Ceļu satiksmes negadījumu cēloņsakarību noteikšana un konstatēto problēmu novēršanas risinājumu ieviešana tiek minēta kā viens no veidiem ceļu satiksmes drošības uzlabošanai. Darba gaitā autors ir aprakstījis ceļu satiksmes drošību ietekmējošos faktorus, izpētījis pašreizējo negadījumu izpētes procesu Latvijā un Eiropas Savienībā, izvērtējis efektīvāko metodikas modeli un tā pilotprojekta rezultātus un izvirzījis ieteikums ceļu satiksmes negadījumu izpētes metodikas uzlabošanai Latvijā. Darbā ir analizēti dati par laika periodu no 2007. līdz 2016. gadam. Tajā izmantoti tādi literatūras avoti kā profesionālā literatūra, statistikas dati, pētījumi, starptautiskās metodikas un normatīvie akti. Maģistra darbs satur 117 lapaspuses, 3 tabulas un 49 attēlus, 1 pielikumu. Darbā izmantoti 22 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi ceļu satiksmes negadījumu iemeslu analīzes metodes, CSNg, satiksmes drošība
Atslēgas vārdi angļu valodā methodology of traffic accidents causes analysis, road safety
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2017 21:32:31