Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Nekustamā īpašuma tirgus, tā problēmas un attīstības tendences Baltijas valstīs
Nosaukums angļu valodā The real estate market, its problems and development trends in the Baltic States
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Linda Kauškale
Recenzents Valērijs Komisarovs
Anotācija Maģistra darba “Nekustamā īpašuma tirgus, tā problēmas un attīstības tendences Baltijas valstīs” apjoms ir 136 lapas, to skaitā 52 attēli, 19 tabulas, izmantoti 69 informatīvie avoti. Maģistra darbs sastāv no ievada, četrām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Maģistra darba novitāte ir izstrādātie risinājumi nekustamā īpašuma tirgus attīstības problēmu risināšanai, lai veicinātu nekustamā īpašuma tirgus attīstību. Darbā izmantotās pētījuma metodes ir zinātniskā literatūras analīze, salīdzināšanas metode, vēsturiskā metode, statistisko datu analīzes un loģiskās pieejas metodes. Analītiskajā daļā ir apskatītas sociāli-ekonomiskās un citas nekustamā īpašuma tirgus ietekmējošās problēmas, identificēti to ietekmējošie faktori, tiek apskatīti nekustamā īpašuma tirgus teorētiskie aspekti, tai skaitā, tā klasifikācija un pazīmes, tiek apskatīti un salīdzināti nodokļi un nodevas Baltijas valstīs, kas tiek piemēroti iegādājoties nekustamo īpašumu vai uzturot to, tiek apskatīta mājokļa politika un tās ietekme uz nekustamā īpašuma tirgu. Teorētiskajā daļā tiek aplūkoti nekustamā īpašuma teorētiskie aspekti, tai skaitā nekustamā īpašuma būtība un īpatnības, nekustamā īpašumu klasifikācija. Tiek analizēta investīciju klasifikācija, kā arī investīciju ietekme uz nekustamā īpašuma tirgū. Apskatīta fiskālās un monetārās politikas ietekme uz nekustamā īpašuma tirgu. Praktiskajā daļā tiek apkopoti statistikas dati par kopējo nekustamā īpašuma tirgus attīstību, t.i., cenu attīstības dinamika dažādos nekustamā īpašuma tirgus segmentos. Tiek veikta nekustamā īpašuma tirgus attīstības analīze Baltijas valstīs, koncentrējoties uz mājokļa segmentu. Tāpat tiek veikts mājokļu pieejamības indeksa salīdzinājums starp Baltijas valstu galvaspilsētām un analīze par investīciju ietekmi uz Baltijas valstu nekustamā īpašuma tirgus attīstību. Projekta daļā tiek veikts pētījums un ekonomiskie aprēķini par trim izvēlētiem nekustamā īpašuma objektiem. Darba gaitā tiek veikti secinājumi par nekustamā īpašuma tirgus, tā problēmām un attīstības tendencēm Baltijas valstīs, kā arī izteikti priekšlikumi problēmu risināšanai.
Atslēgas vārdi Nekustamā īpašuma tirgus, tā problēmas un attīstības tendences Baltijas valstīs
Atslēgas vārdi angļu valodā The real estate market, its problems and development trends in the Baltic States
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2017 14:37:23