Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Dzelzceļa nozarē nodarbināto darba vietu optimizācija ar ergonomisko un psihoemocionālo risku mazināšanas mērķi
Nosaukums angļu valodā Optimisation of Railway Employment Work Places Aimed at minimising ergonomic and psychoemotional risks
Autors Andrejs Hohlovs
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs V.Urbāne
Recenzents RTU doc. I.Jevinga
Anotācija Maģistra darba tēma: Dzelzceļa nozarē nodarbināto darba vietu optimizācija ar ergonomisko un psihoemocionālo risku mazināšanas mērķi uz SIA “NAT” piemēra. Autors: Andrejs Hohlovs. Zinātniskais vadītājs: Dr.chem., profesore Valentīna Urbāne. Darba hipotēze: uzņēmumā tiek novērtēti darba vides riski, ļoti nepietiekoša uzmanība tiek pievērsta ergonomiskajiem un psihoemocionālajiem darba vides riska faktoriem. Darbs izklāstīts uz 116 lpp., ietver 48 attēlus, 8 tabulas, 19 pielikumus un 43 informatīvos avotus. Darba mērķis: izpētīt dzelzceļa nozarē ergonomisko un psihoemocionālo risku mijiedarbību, to ietekmi uz darbinieku ražīgumu un veselību darbā uzņēmumā SIA ”NAT”, optimizēt darba vietas ar ergonomisko un psihoemocionālo risku mazināšanas mērķi. Darbā ir apkopota informācija no dažādiem nozares avotiem un interneta resursiem. Darba praktiskajā daļā ir apkopoti biroju darbinieku, kravas vilcienu konduktoru un dīzeļlokomotīves vadītāju (mašīnistu), dīzeļlokomotīves vadītāja (mašīnista) palīgu aptaujas rezultāti. Aptauja tika veikta: Daugavpils lokomotīvju ekspluatācijas nodaļas Rēzeknes cehā, Daugavpils reģionālā centra Rēzeknes kravu terminālā, dažādos Rīgas reģionālā centra kravu terminālos. Praktiskajā daļā ir apkopota kravu terminālu un Daugavpils lokomotīvju ekspluatācijas nodaļas Rēzeknes ceha darbinieku darba vides risku novērtēšana. Risku novērtēšanai ir izmantotas metodes: SGR-A metode, ātrā ekspozīcijas kontrole (AEK), NIOSH vienādojums, darba spēju indeksa noteikšanas, darba stresa indeksa noteikšanas un psihoemocionālā klimata noteikšanas metodes. Darba nobeigumā tika noskaidrots, ka psihoemocionālie darba vides riski mijiedarbojas ar ergonomiskiem, izdarīti secinājumi un izstrādāti uzņēmuma Vadībai praktiskie priekšlikumi minēto darba vides risku novēršanai vai samazināšanai.
Atslēgas vārdi ergonomika, fiziskā spriedze, stress, psihoemocionālie riski, riski.
Atslēgas vārdi angļu valodā ergonomics, stress, psycho-emotional risks, physical tension, risks, health.
Valoda de
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2017 02:29:43